សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មវ័យក្មេងគួរស្វែងយល់ពីគន្លឹះហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗចំនួន៥

ភ្នំពេញ ៖ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សពេញវ័យគ្រប់រូប។ នៅពេលអ្នកគ្រប់គ្រងលុយមិនត្រឹមត្រូវ អ្នកនឹងប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកបំណុលដ៏ធ្ងន់ ដោយគ្មានផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ និងភាពតានតឹងក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។ ជំនាញគ្រប់គ្រងលុយបានល្អ និងជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។

សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវតែចាត់វិធានការបន្ថែម ក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ព្រោះវាមិនត្រឹមតែត្រូវការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកក៏ត្រូវយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មផងដែរ។ នៅពេលអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយ អ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងទីតាំងដ៏ល្អ ដើម្បីបង្កើតប្រាក់របស់អ្នកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក នោះនឹងបង្កើតទុន និងទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើន។ ចូរគិតពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក មិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្កើតប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលអ្នកអាចបង្កើនផងដែរ។ នៅពេលអ្នកធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃខ្ពស់ នោះអ្នកនឹងបង្កើតលុយច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯង ក្នុងនាមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬម្ចាស់អាជីវកម្ម។

ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនសម្រាប់សហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មវ័យក្មេង ៖

១. ពិនិត្យមើលផ្នត់គំនិតបង្កើតលុយរបស់អ្នក

របៀបដែលអ្នកគិតអំពីបង្កើតលុយ និងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយលុយនឹងកំណត់ភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា អ្នកមិនត្រូវគិតពីបញ្ហា ដែលអាចរារាំងអ្នកពីការកសាងអាជីវកម្ម និងទទួលបានផលចំណេញច្រើននោះទេ ពោលគឺត្រូវមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ និងការវាយតម្លៃហានិភ័យនៃអាជីវកម្មឱ្យបានជាប់លាប់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកជឿថា អ្នកមានគឺជាមនុស្សអាក្រក់ នោះអាចរារាំងអ្នកពីការបង្កើតលុយសម្រាប់ខ្លួនអ្នក។

២. លុបបំបាត់បំណុលអាជីវកម្ម និងបំណុលផ្ទាល់ខ្លួន

ការជំពាក់បំណុល​គឺធ្វើឱ្យមាន​ចំណាយ​ប្រាក់ច្រើន​លើ​ការ​ប្រាក់ ដូច្នេះ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មាន​បំណុល​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​អាជីវកម្ម សូម​កាត់បន្ថយ ឬផ្ចាច់​វាចោល។ នៅពេលដែលអ្នកមានបន្ទុកបំណុល អ្នកអាចជួបបញ្ហាលំហូរសាច់ប្រាក់ និងបញ្ហាក្ស័យធន។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជំពាក់បំណុលគេ ត្រូវប្រាកដថា កុំចំណាយលើសខ្ទង់លើខ្លួនឯង ឬអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ចូរគណនាចំណាយ និងចំណូលឱ្យច្បាស់លាស់។

៣. បង្កើតផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

ផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកបង្ហាញអ្នកពីទីតាំង ឬស្ថានភាព ដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅ និងព្យាករណ៍ពីគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ ដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកចង់បាន។ ជាឧទាហរណ៍ ឧបមាថា អ្នករកលុយបាន ២៥ ម៉ឺនដុល្លារពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក ហើយចង់បង្កើន និងបង្កើតប្រាក់ចំណូលឱ្យបាន ១ លានដុល្លារ។ ក្នុងករណីនោះ ផែនការហិរញ្ញវត្ថុនឹងគូសផែនទីពីទីតាំង និងស្ថានភាព ដែលអ្នកនៅបច្ចុប្បន្ន និងអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

៤. ត្រូវមានមូលនិធិក្នុងគ្រាអាសន្ន ឬទុកលុយសម្រាប់គ្រាបន្ទាន់ណាមួយ

មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការមូលនិធិសម្រាប់គ្រាអាសន្ន ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលអាចកើតឡើង ដោយមិននឹកស្មានដល់ ដូចជាការចំណាយបន្ទាន់ឱ្យខានតែបាន ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច ឬកង្វះសាច់ប្រាក់ក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ការត្រៀមខ្លួនឱ្យរួចរាល់នឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍រឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

៥. កំណត់ការចំណាយរបស់អ្នក

មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវរស់នៅតាមមធ្យោបាយ ឬកំណត់ការចំណាយរបស់ពួកគេ សូម្បីតែមហាសេដ្ឋីក៏ដោយ។ ការរស់នៅដោយកំណត់ការចំណាយរបស់អ្នក គឺត្រូវចំណាយប្រាក់តិចជាងអ្វីដែលអ្នកកំពុងរកបាន។ ការរស់នៅដោយមិនបានកំណត់ការចំណាយ មានន័យថា អ្នកកំពុងចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងចំណូល ដែលអាចឱ្យអ្នកជាប់បំណុល។ ចំណុចសំខាន់គឺថា វាមិនមែនជាចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មាន ដែលអ្នករកបាន ដែលធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមាន តែគឺត្រូវគ្រប់គ្រងលុយរបស់អ្នកឱ្យបានច្បាស់លាស់។ អ្នកនឹងបង្កើនលុយបានច្រើន នៅពេលអ្នកប្រើជំនាញចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទាំងអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *