កម្ចីមិនទាមទារទ្រព្យធានាកំពុងជួយប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ

ភ្នំពេញ ៖ កម្ចីមិនទាមទារទ្រព្យធានា (unsecured loan) ដែលជាផលិតផលឥណទានមួយក្នុងចំណោមផលិតផលឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ បា និងកំពុងជួយប្រជាពលរដ្ឋកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ និងខុសច្បាប់ដែលមានអត្រាការថ្លៃ និងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់។

ប្រតិបត្តិករ និងអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើងថា បច្ចុបន្បនេះ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកាន់តែសម្បូរបែប និងនីតិវិធិងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់ ហើយនឹងស្របនឹងគោលការណ៍របស់ស្ថានគ្រឹះស្ថាន។ ការណ៍នេះគឺសំដៅដល់ការជួយប្រជាពលរដ្ឋងាកមកប្រើប្រាស់កម្ចីផ្លូវការ និងបន្ថយការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការ និងខុសច្បាប់។

លោក លី ប៊ុនរឹទ្ធិ នាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តការនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន ម.ក បានថ្លែងប្រាប់ថា ចាត់ពីកម្ចីដែលមិនទាមទារទ្រព្យធានា (unsecured loan) មានការប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយមក វាបានជួយកាត់បន្ថយនូវកម្ចីក្រៅផ្លូវការ ដែលមានអត្រាការខ្ពស់បានច្រើន។

ទោះជាយ៉ាងក៏ដោយ លោកបានលើកឡើងថា ទោះបីមានកម្ចីមិនទាមទារទ្រព្យធានាក៏ដោយ កម្ចីក្រៅផ្លូវការនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារ ហើយអ្នកផ្តល់កម្ចីនេះទៀតសោតតែងតែរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗក្នុងការផ្តល់កម្ចី ឬទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់កម្ចី តាមរយៈការឱ្យប្រាក់លឿន និងមិនចាំបាច់មានអ្នកធានាជាដើម។

លោកបានបន្តថា បច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងបានច្រើនទាក់ទងនឹងកម្ចីដែលមិនទាមទារទ្រព្យនេះ ប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់នោះ គឺពួកគាត់គិតថា កម្ចីប្រភទនេះផ្តល់ជូនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់តិច។ នេះប្រហែលជាពួកគាត់តាមមិនទាន់ការវិវត្តន៍ក្នុងវិស័យ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជា ហើយអាជីវកម្មណាមួយដែលបានឆ្លើយតបនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ CGCC នោះស្ថាប័នដៃគូ (គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ ឬPFIs) របស់ CGCC ផ្តល់កម្ចីក្នុងទំហំច្រើន (ទំហំកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌ) ដល់អាជីវកម្មនោះ ដោយមិនទាមទារទ្រព្យធានា។

បើតាមលោក លី ប៊ុនរឹទ្ធិ សម្រាប់ស្ថាប័នរបស់លោកផ្ទាល់ កម្ចីដែលមិនទាមទារទ្រព្យធានានេះអាចផ្តល់ជូនអតិថិជនរហូតដល់ទំហំទឹកប្រាក់ ៦ លានរៀល ហើយនៅស្ថាប័នផ្សេងៗ ទំហំកម្ចីប្រភេទនេះ អាចនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយអាចផ្តល់ដល់រហូត ៨ លានរៀល។

លោកបានថ្លែងដូច្នេះ ៖

“សម្រាប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការផ្តល់កម្ចីប្រភេទនេះ ស្ថាប័ននីមួយៗអាចមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ប៉ុន្តែចំណុចរួមដែលស្ថាប័ននីមួយៗផ្តោតលើ ដូចជាមានអាជីវកម្មសមស្រប គម្រោងប្រើប្រាស់ឥណទានសមស្របតាមគោលការណ៍របស់ស្ថាប័ននីមួយៗ ហើយនិងពិនិត្យលើលទ្ធភាពរបស់អតិថិជន តាមរយៈការសិក្សាលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន”។

យោងតាមលោក លី ប៊ុនរឹទ្ធិ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចម្រើន បានបញ្ចេញប្រភេទឥណទានមិនទាមទារទ្រប្យធានា ប្រមាណជិត ៥០ ភាគរយនៃផលប័ត្រឥណទានសរុបរបស់គ្រឹះស្ថាន។

លោក កាំង តុងងី អ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានពន្យល់ថា ចាប់តាំងពីមានវត្តមានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានផលិតឥណទាន ទាក់ទងនឹងកម្ចីមិនទាមទារទ្រព្យធានាយូរណាស់មកហើយ ដែលកាលពីដើម គេហៅវាថា កម្ចីជាក្រុម (Group Loan)។ ក្រោយមកបរិបទមានការប្រែប្រួល កម្ចីជាក្រុមលែងសូវមានភាពពេញនិយម ដោយសារបុគ្គលនីមួយៗមានប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ ប្រវត្តិឥណទានច្បាស់លាស់ និងចំណេះដឹងកាន់ប្រសើរ វិស័យនេះមានផលិតផលថ្មីៗចំនួន ផ្តល់ឥណទានជូនប្រជាជន ដែលគេហៅថា Unsecured Loan ឬ Personal Loan។ ក្នុងន័យនេះ Group Loan គឺជាផលិតផលឥណទានដូចជា Unsecured Loan។

លោក កាំង តុងងី បានលើកឡើងដូច្នេះថា ៖

“កន្លងមក ដោយសារយើងឃើញថា ប្រជាជនប្រើប្រាស់កម្ចីដែលមានអត្រាការថ្លៃ (កម្ចីក្រៅផ្លូវការ ឬកម្ចីខុសច្បាប់) ទើបយើងព្យាយាមធ្វើឱ្យផលិតផលឥណទានមានភាពងាយស្រួល ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់បាន ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរ និងមិនឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃច្រើន។ ជាទូទៅ កម្ចីប្រភេទនេះ (កម្ចីមិនទាមទារទ្រព្យធានា) មិនមានទំហំទឹកប្រាក់ធំដូចឥណទានធម្មតានោះទេ”។

លោកបានបន្តថា ៖

មាននីតិវិធីខ្លះ គឺជាច្បាប់ដែលតម្រូវឱ្យយើងធ្វើ ហើយយើងមិនអាចគេចផុតនោះទេ។ ឧទាហរណ៍ ការពិនិត្យលើប្រវត្តិឥណទានអតិថិជន ការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងលក្ខខណ្ឌកម្ចី ទាំងនេះគឺច្បាប់តម្រូវ។ បច្ចុប្បន្ន ក៏មានគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនបង្កើតផលិតផលឥណទានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ឬតាមហ្វេសប៊ុក ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជន ពិភាក្សាជាមួយគ្រឹះស្ថាន តាមបណ្តាញទំនាក់ទំនង ឬ​ តាម software របស់គ្រឹះស្ថាន ហើយអថិតិជនផ្តល់ព័ត៌មានដែលគ្រឹះស្ថានត្រូវការ គ្រឹះស្ថាននោះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានថា អតិថិជនអាចទទួលកម្ចីបានទំហំប៉ុន្មាន ហើយបើអតិថិជនយល់ព្រម នោះគ្រឹះស្ថាននឹងរៀបនីតិវិធីដើម្បីដំណើរការឥណទាននេះ។

លោក កាំង តុងងី បានឱ្យដឹងថា គ្រឹះស្ថានឥណទានមួយចំនួនក៏មានផលិតផលឥណទានគេហៅថា ឥណទានសង្គ្រោះបន្ទាន់ ឬ Emergency Loan។ នៅពេលអតិថិជនប្រើប្រាស់កម្ចីស្រាប់ពីគ្រឹស្ថានណាមួយ ហើយក្នុងករណីគាត់ត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រាក់បន្ទាន់ ដូចជាឈឺថ្កាត់ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម គាត់ស្នើសុំកម្ចីបានភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្រើន។ ប្រភេទឥណទានគឺសម្រាប់តែអតិថិជនប្រើប្រាស់ឥណទានស្រាប់នោះទេ។

លោក កាំង តុងងី បន្តលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានបំណងប្រើប្រាស់កម្ចីថា គួរប្រើប្រាស់កម្ចីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ទោះមាននីតិវិធីច្រើនក្នុងការពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ មុននឹងផ្តល់កម្ចីក្តី ក្រោមហេតុផលថា នីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌ ដែលតម្រូវដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ នឹងធានាដល់ការប្រើប្រាស់ឥណទាន ឬកម្ចីរបស់អតិថិជនបានជោគជ័យ និងចំគោលដៅ។ ផ្ទុយទៅវិញ ការប្រើប្រាស់កម្ចីក្រៅផ្លូវការបង្កផលប៉ះផលអវិជ្ជមានជាច្រើន ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចជាអត្រាថ្លៃ ការគំរាមកំហែងទាមទារប្រាក់ ដែលឈានដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សា បរិហាកេរ្តិ៍តាមរយៈបណ្តាញសង្គម ហើយនិងមានករណីឈានដល់ការធ្វើអត្តឃាតទៀតផង៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ដែលផ្តួចផ្តើមផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌា សឺវីស AMS ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី ​ផ្តួចផ្តើម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការថ្នាល​ច្រក​របៀង​តម្លា​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

កម្ពុជានិងសិង្ហបុរី បានដាក់ដំណើរការថ្នាលច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់សុខភាព

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 20/06/2024

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលមួយបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ក៏មិនខុសពីផលិតផលពីឃ្មុំដទៃទៀតដែរ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទាន។

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 20/06/2024

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិមរតកតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»