ស្វែងយល់ពីក្រុមហ៊ុនទាំង6ដែលបោះលក់សញ្ញាបណ្ណនៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

មូលបត្រដែលបោះលក់នៅផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាត្រូវបានចែកចេញជា2 គឺមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ និងមូលបត្របំណុល។ ក្នុងនោះ សញ្ញាបណ្ណ គឺជាប្រភេទមូលបត្របំណុល ដែលតំណាងឱ្យកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់រវាងបុគ្គលបោះផ្សាយមូលបត្របំណុល (រូមមានសាជីវកម្ម​​​ សហគ្រាសរដ្ឋ ឬរាជរដ្ឋាភិបាល) និងវិនិយោគិន (ម្ចាស់មូលបត្របំណុល)។

តាមរយៈកិច្ចសន្យានេះ បុគ្គលបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលមានកាតព្វកិច្ចបង់ឱ្យវិនិយោគិននូវទឹកប្រាក់ជាក់លាក់មួយជាទៀងទាត់ដែលហៅថា “គូប៉ុង” ឬ “ការប្រាក់” (លើកលែងសម្រាប់សញ្ញាបណ្ណគ្មានការប្រាក់) ព្រមទាំងបង់ប្រាក់ដើមនៅពេលដែលសញ្ញាបណ្ណនោះដល់កាលកំណត់សង ដែលហៅថា “ឥណប្រទិទាន” ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន6កំពុងមានវត្តមានដាក់លក់មូលបត្របំណុលរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈនៅក្នុង​ផ្សារមូលបត្រ​កម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុនទាំង6 ដែលកំពុងដំណើរការលក់នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមមាន ៖

ទី1- គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ម.ក (PRASAC Microfinance Institution Plc) ៖​ ប្រាសាក់ មានអាជ្ញាបណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាគ្រឹះសា្ថនមីកូ្រហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន និងធ្វើប្រតិបត្តិការជាង 25ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីកូ្រហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារឯកជននៅកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ននេះ ប្រាសាក់ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេ បើគិតពីទ្រព្យសកម្ម សម្ពៀតឥណទាន ប្រាក់ចំណេញ ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងឈរឈ្មោះលំដាប់កំពូលក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានធនាគារធំៗចំនួន5នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៅលើទីផ្សារដោយមានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន 3,746លានដុលា្លរអាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ2021។ ប្រាសាក់មានបណ្តាញការិយាល័យសាខាធំជាងគេលំដាប់ទី2 ដោយមានសាខាចំនួន 182ទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទី2 ក្រុមហ៊ុន អ អិម អេ (ខេមបូឌា) ម.ក (RMA (CAMBODIA) PLC) ៖ ក្រុមហ៊ុន RMAC គឺជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយរថយន្ត កសិកម្ម និងគ្រឿងបន្លាស់ធុនធ្ងន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការធានា និងសេវាកម្មក្រោយការលក់សម្រាប់ម៉ាកល្បីៗលំដាប់ពិភពលោករួមមាន Ford, Jaguar Land Rover, John Deere, TCM, JCB, FUSO, និង Piaggio។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានកេរិ៍្តឈ្មោះជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មនាំចូលរថយន្ត និងដំណោះស្រាយលើសេវាកម្មផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ និងការតម្លើងដំបូងគេបង្អស់។ ក្រុមហ៊ុន RMAC គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Clipper Holdings Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ RMA Group​ ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលប្រតិបត្តិកប្រចាំតំបន់នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។

ទី3 ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ “ភីភីស៊ីប៊ែង” ម.ក (Phnom Penh Commercial Bank Plc.) ៖ ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ ម.ក (PPCBank) បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃទី01 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2008 ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅរាជធានីភ្នំពេញ។​ កាលពីខែកញ្ញា ឆ្នាំ2016 PPCBank ទទួលបានភាគទុនិកដ៏រឹហមាំពី JB Financial Group Co., Ltd. ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។ គិតត្រឹមបំណាច់ខែមីនា ឆ្នាំ2021 PPCBank មានទ្រព្យសកម្មសរុប 1,047លានដុល្លារអាមេរិក និងមានអតិថិជនច្រើនជាង 122,000នាក់ ជាមួយនឺងសាខាចំនួន23ទូទាំងប្រទេស និងម៉ាស៊ីន ATMs ចំនួន66។

ទី4 ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ី ចំកាត់ (Advanced Bank of Asia Limited) ៖ ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ ហៅកាត់ថា ABA ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជននាំមុខមួយរបស់កម្ពុជា ដែលបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1996។ ឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនជាង25ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ABA បានពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនយ៉ាងរឹងមាំក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា និងក្លាយជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារពាណិជ្ជកំពូលទាំង3នៅក្នុងប្រទេស។ សព្វថ្ងៃនេះ ABA មានបម្រើសេវាជូនដល់បណ្ដាអតិថិជិនជាច្រើនដូចជា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម, អាជីវកម្មមខ្នាតតូច, និងរូបវន្តបុគ្គល។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែមីនា ឆ្នាំ2021 ធនាគារ ABA គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន 6.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងបម្រើសេវាជូនអតិថិជនចំនួន 1.5លាននាក់់ តាមរយៈបណ្តាញទំលំទូលាយនៃសាខាចំនួន79 ទីតាំង ។

ទី5 អិល អូ អិល ស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី (LOLC (Cambodia) Plc.) ៖ អិល អូ អិល ស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាង26ឆ្នាំមកហើយ។ អិលអូអិលស៊ី ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសម្បូរបែបដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនរួមមាន សេវាឥណទាន សេវាប្រាក់បញ្ញើសំចៃ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ សេវាផ្ទេរប្រាក់ សេវាធាគារចល័ត និងសេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ។ ជាមួយនឹងបដិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា អិលអូអិលស៊ី បាននឹងកំពុងផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល ដើម្បីពង្រីកបណ្តាញចែកចាយបន្ថែមទៀត ដូចជា កម្មវិធីធនាគារចល័ត iPay Mobile Application សេវាធនាគារតាមអ៊ីនធើណែតបាគង សេវាទូទាត់រហ័ស (FAST).​ CSS និងសេវាទូទាត់សងប្រាក់តម្លៃរាយ (RFT)។​

គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ2021 សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើរបស់អិលអូអិលស៊ីមានចំនួនជាង 2,272ពាន់លានរៀស ជាមួយនឹងចំនួនអតិថិជនជាង 424,000នាក់។ ផលប័ត្រឥណទានសរុបកើនឡើងដល់ 3,626ពាន់លានរៀល និងមានអតិថិជនជាង 305,000នាក់

ទី6 ធនាគារ ហត្ថា ម.ក (Hattha Bank Plc.) ៖ ធនាគារ ហត្ថា ម.ក គឺជាធនាគារមួយក្នុងចំណោមធនាគារឈានមុខផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជា ដែលទទួលបានអាជ្ងាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារពាណិជ្ជពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ពីថ្ងៃទី26 ខែសីហា ឆ្នាំ2020។ ជាមួយបទពិសោធន៍ក្នុងការបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុទៅកាន់ប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង26ឆ្នាំ ក្រោយការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ថ្មីរបស់ខ្លួន ធនាគារ ហត្ថា ម.ក បានកែលម្អ និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បន្ថែមនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនផ្សេងទៀតរួមមាន ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសេវាធនាគារចល័ត (Hattha Mobile) ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ សេវាឥណទានវិបារូបន៍ សេវាបញ្ញើសន្សំផលច្រើន (HYSA Flexi and HYSA Corporate) ។ គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ2021 សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់ ធនាគារហត្ថា មានចំនួនជាង 822លានដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំចំនួណ 277,360នាក់ និងផលប័ត្រឥណទានសរុបមានចំនួនប្រមាណ 1,412លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបម្រើអតិថិជនចំនួន 189,480នាក់ តាមរយៈសាខាចំនួន 177 និងម៉ាស៊ីន ATMs ចំនួន 137ទីតាំង នៅទូទាំងប្រទេស។

គួរំលឹកជូនថា កាលពីចុងឆ្នាំ2020 គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត បានកម្លាយខ្លួនទៅជា ធនាគារ ហត្ថា ម.ក ហើយធនាគារ ហត្ថា ម.ក គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ ក្រុងស្រ៊ី (ធនាគារ អាយុធ្យា ម.ក និង ក្រុមហ៊ុនជាបុត្រសម្ព័ន្ធ) ដែលជាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេលំដាប់ទី5 នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថៃ៕


ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

អាល្លឺម៉ង់ ចាយលុយជិត ៩០លានដុល្លារសម្រាប់ទិញសាច់កង្កែបក្នុងមួយឆ្នាំ

បរទេស ៖ បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ The Gravitas និងសារព័ត៌មាន The WION បានស្រាវជ្រាវរកឃើញថា នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់មានទំនោរ និងការពេញនិយមក្នុងការទទួលទាន…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

វត្តមានត្រីបបែលយក្ស សបញ្ជាក់ពីទន្លេមេគង្គក្រោមជាតំបន់ទឹកទន្លេដែលគ្មានការបំពុល

ភ្នំពេញ ៖ ត្រីបបែលយក្ស គឺជាប្រភេទត្រីទឹកសាបម្យ៉ាងដែលចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ទឹកទន្លេស្អាតដែលមិនមានការបំពុលនោះទេ និងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រភេទពូជត្រីទឹកសាបទំហំធំៗបំផុតលើពិភពលោក…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

អាជីវកម្មតូចៗ គួរឈ្វេងយល់ពីការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហារំហូរសាច់ប្រាក់ ជារឿងសំខាន់បំផុត

ភ្នំពេញ ៖ ជាធម្មតា ការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីៗរបស់សហគ្រិន រមែងតែចង់បានភាពជោគជ័យ ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលនោះទេដើម្បីសម្រេចគោលដៅជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ព្រោះបញ្ហាតែងតែកើត…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

លោក ង៉ែត ជូ ​បង្ហាញពីគន្លងថ្មីៗនៃការ​វិនិយោគ​អចលនទ្រព្យ​នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ លោក ង៉ែត ជូ ជាអ្នកវិនិយោគ និងជាអ្នកជំនាញនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយលោកតែងតែផ្ដល់នូវដំបូន្មានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អ្នកវិនិយោគថ្មីដែលទើបប្រឡូកក្នុងការ…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលចិន ពន្លឿនការចរចាលើពិធីសារភូតគាមអនាម័យ លើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឱ្យពន្លឿនការចរចាលើពិធីសារអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ លើការនាំចេញនូវផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនក្រោយពី…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

Car-Free ក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមសម្រាប់បណ្តាទីក្រុងនៅអឺរ៉ុប ក្នុងការកាត់បន្ថយបំពុលអាកាសធាតុ

នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ Car-Free បានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ និងច្បាប់ថ្មីគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតសម្រាប់បណ្តាទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្លុកអឺរ៉ុបដោយត្រូវបានគេអនុវត្ត និងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងដ៏…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

អាស៊ីទិញប្រេងបញ្ចុះតម្លៃពីរុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបដែលបានដកខ្លួនចេញ

អន្តរជាតិ ៖ កំណើននៃតម្រូវការប្រេងបញ្ចុះតម្លៃរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីផ្សារអាស៊ី កំពុងជំនួសឱ្យទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលដកខ្លួនចេញ និងធ្វើឱ្យជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បស្ចិមលោកក្នុងការទណ្ឌកម្មក្រុង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ពូជស្រូវសែនក្រអូបក្លាយជាជម្រើសមួយថ្មីសម្រាប់កសិករ និងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ពូជស្រូវសែនក្រអូបបានក្លាយជាជម្រើសមួយថ្មីសម្រាប់កសិករ និងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដែលប្រជាកសិករកម្ពុជាគប្បីពង្រឹង និងពង្រីកការបង្ករបង្កើនផល ស្របពេលដែលតម្រូវការ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សា ៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងក្នុងត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីតម្រូវការទីផ្សារធំៗរបស់កម្ពុជា ព្រមទាំងសកម្មភាពធុរកិច្ច និងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មក្នុងស្រុក បាន និងកំពុងងើបឡើងជាបណ្តើរៗ គេសង្កេតឃើញថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ ៖ ការកើនឡើងនៃវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យគ្មានផែនការ ធ្វើឱ្យការវិនិយោគវិស័យលើកសិកម្មត្រូវរំលង

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើន និងទទួលបានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់វិនិយោគិនជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល…