ស្វែងយល់ ៖ Robert T. Kiyosaki មូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង ៤ នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

បរទេស ៖ លោក Robert T. Kiyosaki ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Rich Dad Poor Dad ដែលជាសៀវភៅហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់​ខ្លួនលក់​ដាច់បំផុត​ក្នុងលោក។ Robert Kiyosaki បានផ្លាស់ប្តូររបៀបដែលមនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកគិតអំពីលុយ ឬហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន។ គាត់គឺជាសហគ្រិន អ្នកអប់រំ និងវិនិយោគិនដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ ហើយគាត់បានបង្ហាញនូវមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង ៤ នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម។

១៖ ភាពខុសគ្នារវាងទ្រព្យ និងបំណុល ៖ មានមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំរវាងទ្រព្យ និងបំណុល។ ឧទាហរណ៍ អ្នកប្រហែលជាគិតថាផ្ទះរបស់​អ្នកគឺជា​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ប៉ុន្តែវាមិនមែនទេ។ ការពិតគឺថាទ្រព្យមាននិយមន័យពីរ។ គណនេយ្យករប្រើនិយមន័យមួយ ដែលតម្រូវឱ្យមានការរៀបចំឯកសារ​ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេមាន។ ចំណែកឯអ្នកមានប្រើនិយមន័យផ្សេងដោយ​ផ្អែកលើ​ភាព​សាមញ្ញនិងការពិត។ ទ្រព្យគឺជាអ្វីដែលរកលុយចូលក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នក ហើយបំណុលគឺជាអ្វីដែលយកលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់អ្នក។

ផ្ទះរបស់អ្នកមិនមែនជាទ្រព្យទេ ព្រោះវាយកលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់អ្នករៀងរាល់ខែ។ ទោះបីជាអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដោយអ្នកនៅតែត្រូវបង់ពន្ធ ថ្លៃថែទាំផ្ទះ និងអ្វីៗជាច្រើនទៀតចេញពីហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យជួលនោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រសិនបើវារកលុយចូលក្នុង​ហោប៉ៅរបស់អ្នករៀងរាល់ខែក្នុងទម្រង់ជារំហូរសាច់ប្រាក់។ នៅពេលអ្នកជួលបង់ថ្លៃជួលផ្ទះ ពួកគេជួយបង់ប្រាក់លើការថែទាំ ថ្លៃពន្ធ និងអ្វីៗជាច្រើន​ទៀត​របស់អ្នក។ ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដនឹងបង្រៀនមនុស្សពីភាពខុសគ្នាដ៏សាមញ្ញរវាងទ្រព្យ និងបំណុល ហើយវាមានសារៈសំខាន់​ក្នុងការ​បង្កើន​ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

២៖ រំហូរសាច់ប្រាក់ និងការចំណេញដើមទុន ៖ មនុស្សភាគច្រើនវិនិយោគដើម្បីចំណេញដើមទុន។ អ្នកមានវិនិយោគលើរំហូរសាច់ប្រាក់។ និយាយ​​ដោយសាមញ្ញការវិនិយោគដើម្បីចំណេញដើមទុនគឺដូចជាល្បែងស៊ីសង។ អ្នកវិនិយោគលុយរបស់អ្នក ហើយសង្ឃឹមថាតម្លៃនឹងកើនឡើង។ ឧទាហរណ៍ មនុស្សជាច្រើនទិញផ្ទះដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចលក់វាបានប្រាក់នៅពេលក្រោយ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់​រំលស់ទិញផ្ទះនិង​ការ​ចំណាយក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេ។ នោះលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់ពួកគេ  ដែលវាក្លាយជាបំណុល។ បញ្ហាគឺថានៅពេលអ្នកវិនិយោគដើម្បីចំណេញដើមទុន អ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងថាតើតម្លៃផ្ទះឡើងឬចុះទេ ហើយបញ្ហាធំជាងនេះគឺប្រសិនបើអ្នកចំណេញ អ្នកត្រូវបង់ពន្ធខ្ពស់ផងដែរ។

ផ្ទុយទៅវិញអ្នកមានវិនិយោគដើម្បីលំហូរសាច់ប្រាក់។ ឧទាហរណ៍គេទិញអចលនទ្រព្យ វិនិយោគដោយប្រើលុយរបស់អ្នកដទៃ រួចស្វែងរកអ្នកជួល និងប្រមូលថ្លៃជួលជារៀងរាល់ខែ នោះវាក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិ។ ហើយប្រសិនបើមានការចំណេញដើមទុន(ពេលលក់ចេញ) នោះគឺជាប្រាក់រង្វាន់។ តាមរយៈការវិនិយោគដើម្បីបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ជំនួសឱ្យការចំណេញដើមទុន អ្នកមានបានគ្រប់គ្រងលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន ហើយបង់ពន្ធទាបបំផុត ហើយមានពេលខ្លះមិនមានពន្ធផងក៏មាន។ ទោះជាយ៉ាងណា ការវិនិយោគបែបលំហូរសាច់ប្រាក់នេះ តម្រូវឱ្យមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ ។ ការ​អប់រំ​ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដនឹងបង្រៀនមនុស្សពីរបៀបបង្កើតប្រាក់ចំណូលអកម្មជាជាងមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីចំពោះការវិនិយោគរបស់ពួកគេ។


៣៖ ប្រើបំណុលនិងពន្ធ ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ ៖ អ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងប្រាប់អ្នកថាបំណុលអាក្រក់ និងការបង់ពន្ធគឺជៀសមិនរួច។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​មានយល់ថាទាំងបំណុល និងពន្ធអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ។ បើនិយាយពីបំណុល បំណុលមានពីរប្រភេទគឺបំណុលអាក្រក់​ និងបំណុលល្អ។ នៅពេលអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រាប់អ្នកឱ្យជៀសពីបំណុល នោះមានន័យថាជៀសពីបំណុលអាក្រក់។

បំណុលអាក្រក់កើតមានជាទម្រង់នៃការខ្ចីប្រាក់សម្រាប់ការចំណាយដូចជាការប្រើកាតឥណទាន ដើម្បីទិញទូរទស្សន៍ ឬដើរលេង និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

ការជៀសពីបំណុលអាក្រក់គឺជាដំបូន្មានល្អ ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនឹងមិនប្រាប់អ្នកអំពីបំណុលល្អនោះទេ។ បំណុលល្អគឺជាបំណុល​ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីទិញទ្រព្យ ដូចជាអចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលបន្តជាដើម។ នៅពេលអ្នកប្រើលុយធនាគារដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ អ្នកប្រើលុយ​ផ្ទាល់​ខ្លួនតិច ដោយគ្រាន់តែបង់រំលស់បន្តិចម្តងៗ ហើយចំណូលពីការជួលជួយសងបំណុលរបស់អ្នក ខណៈពេលអ្នកជាម្ចាស់ទ្រព្យ និងយកផលចំណេញ។

នៅពេលនិយាយអំពីពន្ធ អ្នកមានយល់ថារដ្ឋាភិបាលយកពន្ធក្នុងគោលដៅជាក់លាក់មួយ។ ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់ឱ្យអ្នកសាងសង់លំនៅដ្ឋានដែល​មាន​តម្លៃសមរម្យ រដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយពន្ធផ្ទះកម្រិតមធ្យម។ ប្រសិនបើរដ្ឋចង់លើកទឹកចិត្តដល់ការរុករកប្រេង រដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយពន្ធប្រេង។ ប្រសិនបើរដ្ឋចង់​ឃើញ​អត្រាការងារខ្ពស់ រដ្ឋនឹងកាត់បន្ថយពន្ធក្នុងទម្រង់ជួយដល់វិស័យការងារជាដើម។ ចំណុចពិសេសមួយគឺការបន្ទូរបន្ថយពន្ធភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើង​ដើម្បី​ជួយដល់សហគ្រិន និងវិនិយោគិន។ ជាមួយនឹងការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកក៏អាចប្រើលក្ខខណ្ឌពន្ធ​ដា​មិនត្រឹមតែដើម្បីមានទ្រព្យសម្បត្តិ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមិនបង់ពន្ធទៀតផង។ ការប្រើប្រាស់បំណុលល្អ និងបង្កើនទ្រព្យតាមរយៈការបង់ពន្ធត្រូវការ​កម្រិត​ខ្ពស់នៃភាពវៃឆ្លាត​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែអ្នកអាចរៀននិងដាក់គោលការណ៍ទាំងនេះទៅក្នុងការអនុវត្តបាន។ ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដ​នឹងបង្រៀនមនុស្សពីវិធីជាច្រើន​ទាំង​បំណុលនិងពន្ធដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន។


៤៖ ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ៖ នៅពេលអ្នកខ្វះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃធ្វើការសម្រេចចិត្តលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យឈ្មួញកណ្តាលសម្រេចចិត្ត ថាតើប្រាក់របស់អ្នកគួរវិនិយោគយ៉ាងដូចម្តេច។ អ្នកអនុញ្ញាតឱ្យធនាគាររបស់អ្នកប្រាប់អ្នកពីអត្រាការ​ប្រាក់​ដែលសមនឹងអ្នក។ អ្នកធ្វើតាមនិន្នាការវិនិយោគណាដែលមានប្រជាប្រិយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន។


អ្នកមានមិនដើរតាមគន្លងនេះទេ។ អ្នកមានកំណត់និន្នាការមួយហើយនិន្នាការនោះប្រែក្លាយជារឿងសំខាន់សម្រាប់សាធារណៈជន។ តើគេមានអាថ៌កំបាំង​អ្វី? គឺគេគិតអំពីលុយដោយខ្លួនឯង ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តលើហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ព្រោះគេមានភាពវៃឆ្លាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់។ គន្លឹះក្នុងការបង្កើនទ្រព្យ​សម្បត្តិគឺត្រូវមានចំណេះដឹងខ្ពស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពណាដែលផ្តល់ប្រយោជន៍បំផុត។ ចំណេះដឹង និងប្រាជ្ញាប្រភេទនេះកើតឡើងតាមរយៈភាពវៃឆ្លាត​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ដែលទទួលបានពីការអនុវត្តន៍ខ្លួនឯង។ ការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតប្រាកដនឹងបង្រៀនមនុស្ស​ពីរបៀបគិតគូរដោយខ្លួនឯងអំពីលុយ និង​ការវិនិយោគ។

ប្រភព៖ Rich Dad


ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

អាស៊ីទិញប្រេងបញ្ចុះតម្លៃពីរុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីអឺរ៉ុបដែលបានដកខ្លួនចេញ

អន្តរជាតិ ៖ កំណើននៃតម្រូវការប្រេងបញ្ចុះតម្លៃរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីផ្សារអាស៊ី កំពុងជំនួសឱ្យទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលដកខ្លួនចេញ និងធ្វើឱ្យជះឥទ្ធិពលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បស្ចិមលោកក្នុងការទណ្ឌកម្មក្រុង…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ពូជស្រូវសែនក្រអូបក្លាយជាជម្រើសមួយថ្មីសម្រាប់កសិករ និងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ពូជស្រូវសែនក្រអូបបានក្លាយជាជម្រើសមួយថ្មីសម្រាប់កសិករ និងអ្នកនាំចេញកម្ពុជាក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដែលប្រជាកសិករកម្ពុជាគប្បីពង្រឹង និងពង្រីកការបង្ករបង្កើនផល ស្របពេលដែលតម្រូវការ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ការសិក្សា ៖ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តងើបឡើងក្នុងត្រីមាសទី១ ដើមឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីតម្រូវការទីផ្សារធំៗរបស់កម្ពុជា ព្រមទាំងសកម្មភាពធុរកិច្ច និងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតកម្មក្នុងស្រុក បាន និងកំពុងងើបឡើងជាបណ្តើរៗ គេសង្កេតឃើញថា ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ ៖ ការកើនឡើងនៃវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យគ្មានផែនការ ធ្វើឱ្យការវិនិយោគវិស័យលើកសិកម្មត្រូវរំលង

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើន និងទទួលបានការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់វិនិយោគិនជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

កិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS លើកទី១៤ ជាសារៈសំខាន់នៃកិច្ចអភិវឌ្ឍពិភពលោកទាំងមូល

កិច្ចប្រជុំកំពូល BRICS លើកទី ១៤ ដែលមានចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំនេះនឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះហើយ។ កិច្ចប្រជុំដែលនឹងផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងរវាង…
ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

កម្ពុជាកំពុងដំណើរការស្នើសុំបញ្ចូលតំបន់អភិរក្សចំនួន២ ទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិពិភពលោក

ភ្នំពេញ ៖ តាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានប្រកាសឱ្យដឹងអំពីដំណើរការក្នុងការស្នើសុំទៅកាន់អង្គការ UNESCO សម្រាប់ការបញ្ចូលតំបន់អភិរក្សចំនួន២កន្លែង ដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជី…
ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

ក្រសួងបរិស្ថានលើកទឹកចិត្តដល់ភោជនីយដ្ឋានដែលស្ម័គ្រចិត្តមិនលក់ម្ហូបធ្វើពីសាច់សត្វព្រៃ

ស្របទៅនឹងយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យ ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញធ្វើសកម្មភាពជាច្រើន ក្នុងនោះក៏មានផងដែរនូវការជំរុញ លើកទឹកចិត្តអាជីវករដែលជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននានាបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារ…
ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារពិភពលោកអនុម័តថវិកា ២០ លានដុល្លារជូនសមាគមអាស៊ាន ដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់ការបំពុលដោយកាកសំណល់ប្លាស្ទិកក្នុងដែនសមុទ្រ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារពិភពលោក ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន ២០ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជួយដល់រដ្ឋសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិ…
ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារ ៦០០ លាន ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកម្ពុជា ខណៈ NBC បញ្ជាក់ថា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់…
ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា សម្រេចកែសម្រួលបែបបទនៃការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់មួយចំនួន

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា រដ្ឋន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានសម្រេចប្រកាសស្ដីពីការកែសម្រួលចំណុចទី៧ និងទី៨ ក្នុងប្រការ៣ នៃប្រកាសលេខ…