មានវិធីមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាចជំរុញឲ្យមនុស្សមានទំនុកចិត្តជាមួយបញ្ញាសិប្បនិមិ្មត AI

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា ការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃបញ្ញាសិប្បនិមិ្មត (AI) ផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានូវឱកាសគ្មានទីបញ្ចប់សម្រាប់វឌ្ឍនភាព និងការរីកចម្រើន ប៉ុន្តែវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអាចចាប់យកឱកាសបានលុះត្រាតែវាទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីមនុស្សទូទៅ ឬ សាធារណជន។

2024 Edelman Trust Barometer បានស្ទង់មតិពីអ្នកឆ្លើយសំណួរចំនួន ៣២ ០០០ នាក់នៅ ២៨ ប្រទេសអំពីការជឿទុកចិត្តចំពោះការបង្កើតថ្មីយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយ ៣០ ភាគរយនៃអ្នកឆ្លើយតបទទួលយកការច្នៃប្រឌិត ហើយ ៣៥ ភាគរយបានបដិសេធ។ យ៉ាងណាមិញ គេនៅបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សផ្លាស់ប្តូរពីការបដិសេធទៅជាការទទួលយក ដោយសារតែ AI នឹងបន្តមានការអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់។ លើសពីនេះ សមត្ថភាពរបស់ AI អាចរកចំណូលបន្ថែមរហូតដល់ ៤,៤ ទ្រីលានដុល្លារដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

បើទោះបីជាគម្លាតរវាង AI និងបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅតែមានឱកាសពិសេសក្នុងការធានាថា សាធារណៈជនទទួលស្គាល់អត្ថប្រយោជន៍ និងផលប៉ះពាល់នៃ AI ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ កម្រិតនៃការជឿទុកចិត្តសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន AI មិនដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាទូទៅនោះទេ ដោយក្រុមហ៊ុន AI បានឃើញការថយចុះនៃការជឿទុកចិត្តនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពី ៦២ ភាគរយមកត្រឹម ៥៤ ភាគរយ។ ក្នុងចំណោមអ្នកជឿទុកចិត្តចំពោះការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ AI ប្រហែល ២២ ភាគរយបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីឯកជនភាព ដែល AI អាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស និងសង្គម។ យ៉ាងណាមិញ មនុស្សជាច្រើនបានគិតពីផលវិជ្ជមាននៃ AI ដោយសារការយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាសម្រាប់សង្គម និងរបៀបដែលវាជួយពួកគេ។ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សឱ្យទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះមានការណែនាំមួយចំនួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យជឿទុកចិត្ត និងសម្របខ្លួនជាមួយនឹង AI ។

១. ការពន្យល់ពីរបៀបដែល AI ដំណើរការ ៖ នៅពេលដែលមនុស្ស​​យល់​ពី​អ្វី​មួយបានតិចតួច នោះ​ពួក​គេ​ទំនង​ជា​មិន​សូវ​ទទួល​យក​វា​ទេ។ សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលមានបទពិសោធន៍តិចតួចជាមួយបច្ចេកវិទ្យាលើសពីការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន និងកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ AI ហាក់ដូចជាមានអាថ៌កំបាំងសម្រាប់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគួរតែផ្តោតលើបញ្ហានេះ ហើយបង្ហាញឲ្យទូលំទូលាជាងមុនពីរបៀបដែលពួកគេប្រើប្រាស់មុខងារ AI ។ ក្រុមហ៊ុនដែលរួមបញ្ចូល AI ទៅក្នុងផលិតផល ឬ សេវាកម្មរបស់ពួកគេ គួរបង្ហាញពីរបៀបដែលពួកគេបញ្ចូល AI ទៅក្នុងឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្លាប់បានប្រើរួច។ ជាឧទាហរណ៍ Duolingo ដែលជាកម្មវិធីរៀនភាសាបរទេសបានផ្សព្វផ្សាយការប្រកាសអំពីរបៀបដែល AI ជួយបង្កើតមេរៀនបានលឿនជាងមុន។ បន្ថែមពីនេះ អាជីវកម្មដែលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យា AI គួរតែបើកចំហរអំពីគំនិតណែនាំនៃគំរូរបស់ពួកគេ។

២. ការបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ AI សម្រាប់សង្គម ៖ មនុស្សភាគច្រើនគិតថា AI មានផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ដូចជា AI ពន្លឿននៃការរីករាលដាលព័ត៌មានមិនពិត និងការជំនួសការងារមនុស្សជាដើម។ ជាការពិតណាស់ ទាំងនេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគួរតែធ្វើការជាមួយអ្នកបង្កើតច្បាប់ ឬ គោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយ។ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនកំពុងដាក់ពង្រាយ AI រួចហើយដើម្បីកែលម្អសង្គម ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការទំនាក់ទំនងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ Google ដែលចាប់ដៃគូជាមួយអង្គការអភិរក្សមួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតសត្វសំខាន់ៗ និងព្យាករណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ។

៣. ការបង្ហាញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ៖ AI ប្រៀបបានដូចជាហ្គេមផ្លាស់ប្តូរជិវិតរស់នៅមួយ ដែលមនុស្សមួយចំនួនមិនបានដឹងថាពួកគេធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់តាមរយៈកម្មវិធីឌីជីថល ដូចជា Google Map, កម្មវិធីកែលម្អរូបភាព, និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត។ នៅពេលដែល AI ជ្រាបចូលទៅក្នុងផលិតផល ឬ សេវាកម្មឌីជីថលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើន ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគួរតែមានតម្លាភាពអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា AI របស់ពួកគេដំណើរការ និងរបៀបដែលវាធ្វើឱ្យជីវិតរបស់បុគ្គលមានភាពងាយស្រួល ថោកជាងមុន ឬកាន់តែរីករាយជាងមុន។ ជាឧទាហរណ៍ Samsung ផ្តោតលើការរួមបញ្ចូល AI ទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួន។ លើសសពីនេះ Microsoft សង្កត់ធ្ងន់លើរបៀបដែល Copilot ដែលជា AI chatbot របស់ក្រុមហ៊ុនអាចជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យកាន់តែមានផលិតភាព និងច្នៃប្រតិដ្ឋនៅពេលបំពេញកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ។ ប្រសិនបើមនុស្សមានអារម្មណ៍ស្រួលជាងមុនជាមួយនឹងរបៀបដែល AI បញ្ចូលទៅក្នុងរបៀបរស់នៅ នោះពួកគេនឹងទំនងជាអាចទទួលយកវាបាន៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់