NBC ដាក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រមាណ ៥០០ លានដុល្លារ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រាក់រៀលលើទីផ្សារ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានធ្វើអន្តរាគមន៍ស្របយកប្រាក់រៀលពីទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រាក់រៀល រួមចំណែកការពារអំណាចទិញរបស់ប្រជាជន។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងវិស័យធនាគារឆ្នាំ២០២១ និងទស្សនវិស័យឆ្នាំ២០២២។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬធនាគារកណ្តាលបានឱ្យដឹងថា ការបង្កើនចំណាយសាធារណៈគួបផ្សំនឹងការថយចុះតម្រូវការប្រាក់រៀលបានដាក់សម្ពាធលើប្រាក់រៀលឱ្យថយថ្លៃ ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍ដែលកម្ពុជាមានកម្រិតដុល្លារូបនីយកម្មខ្ពស់។

ធនាគារកណ្តាលបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រាក់រៀលដែលរួមចំណែកការពារអំណាចទិញរបស់ប្រជាជន ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានធ្វើអន្តរាគមន៍ស្របយកប្រាក់រៀលពីទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់ប្រមាណជាង ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិក និងបានរក្សាអត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារឱ្យមានស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់ ៤ ០៩៩ រៀលក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក ដោយបានថយថ្លៃប្រមាណ ១ភាគរយ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩។

ស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងបរិមាណ សាច់ប្រាក់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសមស្រប បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃ ដោយអត្រាអតិផរណាមានកម្រិតទាប ២,៩ភាគរយ។ អតិផរណានៅឆ្នាំ២០២១ រួមចំណែកដោយការងើបឡើងវិញនៃថ្លៃទំនិញ និងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឥន្ធនៈ ខណៈដែលថ្លៃម្ហូបអាហារ និងអតិផរណាស្នូលបានថយល្បឿនមកវិញ។

កាលពីឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ចេញឱ្យមានការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពដល់អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលនៅលើទីផ្សារ និងរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

លោកបណ្ឌិត ហុង វណ្ណៈ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានធ្លាប់ថ្លែងប្រាប់ថា ការបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ដុល្លាររបស់ធនាគារកណ្តាលតាមរយៈការដាក់ឱ្យមានការដេញថ្លៃមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់អត្រានៃការប្តូរប្រាក់ក្នុងវិស័យឯកជន និងទប់ទល់ប្រាក់រៀលកុំឱ្យមានការធ្លាក់ចុះ។

លោកបណ្ឌិត ហុង វណ្ណៈ នេះគឺជាវិធានការមួយរបស់ធនាគារជាតិ ក្នុងការទប់ប្រាក់រៀលឱ្យស្ថិតក្នុងអត្រាមួយសមស្រប។ ឧទាហរណ៍ រក្សាតម្លៃប្រាក់រៀល ៤ ០៦៥ ស្មើនឹងមួយដុល្លារ ឬរក្សាតម្លៃប្រាក់រៀលនៅថេរក្នុងរង្វង់ ៤ ០៥០ ដល់ ៤ ១០០ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងផ្លាស់ប្តូរនឹងប្រាក់រៀល។

លោកបណ្ឌិតបានថ្លែងដូច្នេះថា ៖

“បើសិនជាមិនបញ្ចេញប្រាក់ដុល្លារក្នុងអត្រានេះទេ ផ្នែកឯកជនមួយចំនួន ឬឈ្មួញមួយចំនួនអាចឆ្លៀតឱកាសក្នុងតម្លើងថ្លៃដុល្លារ។ យើងដឹងហើយថា ក្នុងកាលៈទេសៈប្រទេសកំពុងជួបនឹងវិបត្តិ ដូចជាជំងឺកូវីដ ឬក៏មានប្រធានស័ក្តិណាមួយ ឈ្មួញឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួន បញ្ចេញ ឬប្រមូលដុល្លារ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅណាមួយ ដើម្បីទាញយកផលចំណេញពីការឡើងថ្លៃប្រាក់ដុល្លារ។ ម៉្យាងទៀត ការដាក់ឱ្យមានការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារនេះ អាចនៅក្នុងតម្រូវការនៃការទិញទំនិញពីបរទេសច្រើន គឺយើងត្រូវប្រមូលប្រាក់ដុល្លារ ដើម្បីយកទូទាត់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម”

លោកបានថ្លែងថា ៖

“នៅពេលមានការនាំចូលច្រើន ហើយការទូទាត់ជាប្រាក់ដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យមានតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារកើនឡើង ប្រាក់រៀលនឹងមានការធ្លាក់ចុះ ដូច្នេះហើយធនាគារជាតិមានតួនាទីក្នុងការទប់ទល់ប្រាក់រៀលកុំឱ្យមានការធ្លាក់ចុះ តាមរយៈការដាក់ឱ្យមានការដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារ និងជំរុញចរាចរណ៍ប្រាក់រៀលឱ្យបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីផ្សារ”

គួររំលេចផងដែរថា ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ពីព្រោះប្រាក់រៀលបានជួយលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណជាតិ។ ប្រាក់រៀលកសាងជំនឿទុកចិត្ត ជំរុញសាមគ្គីភាព និងបណ្តុះការបង្រួបបង្រួម និងស្មារតីជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេស ។ ក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ច ចរាចរប្រាក់រៀលកាន់តែច្រើននឹងជំរុញប្រសិទ្ធភាពគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយចីរភាព ដោយសារការផ្គត់ផ្គង់រូបិយវត្ថុមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងផលិតកម្ម និងអត្រាអ្នកមានការងារ។ ការពឹងផ្អែកលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបណ្តាលឲ្យកម្ពុជាងាយទទួលរងការប៉ះទង្គិចពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក។ ប្រសិនបើប្រាក់រៀលជារូបិយវត្ថុចម្បង ធនាគារកណ្តាលអាចដើរតួនាទីជាអ្នកឱ្យខ្ចីចុងក្រោយ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល ក៏នឹងជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលបានប្រាក់ចំណេញក្នុងការបោះផ្សាយរូបិយវត្ថុ ។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើប្រាក់រៀលតែមួយមុខត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងទីផ្សារ នោះតម្លៃប្រតិបត្តិការក្នុងការប្តូរប្រាក់នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ