ស្វែងយល់ ! តើអ្វីទៅជា (Smart City) ទីក្រុងវៃឆ្លាត ?

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើប របត់សង្គមកាន់តែទាន់សម័យ និងរីកចម្រើន បាន និងកំពុងសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងសកលលោក រាប់ទាំងការរស់នៅ ការធ្វើដំណើរ ការហូបចុក ទាំងការសម្អាត ថែរក្សាបរិស្ថាន ដើម្បីបង្កើនសោភ័ណភាព និងការគ្រប់គ្រងសំរាម ខណៈដែលអ្នកជំនាញបានជំរុញ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យចូលរួមកសាងជាទីក្រុងវៃឆ្លាត រស់នៅក្នុងបរិយាកាសស្អាត ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើប បែបបច្ចេកវិទ្យា ងាយស្រួលក្នុងកិច្ចការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបែបឆ្លាតវៃ។

និយមន័យនៃពាក្យ «ទីក្រុងវៃឆ្លាត» ត្រូវបានគេបកស្រាយផ្សេងៗគ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងបរិបទរបស់ប្រទេសនីមួយៗ ដែលគេពុំអាចកំណត់ជាក់លាក់បាននោះទេថា អ្វីទៅជាទីក្រុងវៃឆ្លាត ហើយមានលក្ខណៈជារួមដូចម្ដេចឱ្យពិតប្រាកដនោះទេ។

លោក ជុំ បូរី អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៃទីក្រុងវៃឆ្លាត បានមានប្រសាសន៍ថា ជាទូទៅ ពាក្យថា «ទីក្រុងវៃឆ្លាត» ត្រូវបានគេសំដៅលើទីក្រុងមួយដែលមានសភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គ្រប់លក្ខណៈ ពិសេសគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទាំងការរស់នៅស្រួល ងាយស្រួលទាំងការគ្រប់គ្រង ហើយការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងគឺមិនស្មុគស្មាញពេក ដែលអាចសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅ។

ទីក្រុងវៃឆ្លាត ជាទូទៅបំពាក់ទៅដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើប អាចដំណើរការបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាពិសេសគឺវាអនុញ្ញាតឱ្យទិន្នន័យ និងព័ត៌មានអាចដំណើរការ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយគោលបំណងចម្បងនៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍទីក្រុងវៃឆ្លាត គឺដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ តាមរយៈការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលមានស្រាប់។ 

លោកបញ្ជាក់ថា ៖

“ចំពោះការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីក្រុងវៃឆ្លាតគឺមិនស្មុគស្មាញពេកនោះទេ ប្រសិនបើយើងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្លាំងពេក ប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់បានទេ គាត់អត់យល់ ហើយវាបង្ករភាពស្មុគស្មាញទៅវិញទេ”

លោកបានបន្តថា ៖

“គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃ ទីក្រុងឆ្លាតវៃរបស់យើង គឺត្រូវអនុវត្តទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ នេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបែងចែក និងគ្រប់គ្រង ទី១ការប្រមូលសំរាមដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា ទី២គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាម និងទី៣គ្រប់គ្រងការប្រមូលថ្លៃកាកសំណល់ពីពលរដ្ឋ និងបណ្ដោអាជីវករដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ។ បន្ថែមលើនេះ វាអាចផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាពិតប្រាកដដែលត្រូវប្រមូលសំរាមនៅតាមលំនៅដ្ឋាន ក៏ដូចជាកន្លែងអាជីវកម្មនានា អំពីព័ត៌មានផ្សេងៗនៃប្រមូលសំរាម និងអនុញ្ញាតឱ្យពួកគាត់បង់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត”

ជាមួយគ្នានេះ លោក ជុំ បូរី ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា ៖

“បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាបានកំណត់ និងជ្រើសរើសតំបន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍជាទីក្រុងវៃឆ្លាតមួយចំនួនរួមមាន រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ខេត្តសៀមរាប និងបាត់ដំបងផងដែរ។ ជាក់ស្ដែង នៅក្រុងព្រះសីហនុ គេបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវបច្ចេកវិទ្យានេះដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចបង់ថ្លៃសេវាការប្រមូលសំរាមតាម គណនេយ្យធនាគារ wing ភ្នាក់ងារធនាគាឬក៏ទៅរដ្ឋបាលក្រុងផ្ទាល់ក៏បាន ហើយបើគាត់អត់មានថវិកាទេ គាត់អាចជំពាក់បាន ហើយរដ្ឋបាលក្រុងក៏អាចដឹងថាផ្ទះណាជំពាក់ប៉ុន្មានខែ”

លោកបញ្ជាក់ថា កាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយកសំរាមទៅចោលដោយវេចខ្ចប់ឱ្យស្អាត ដាក់ឱ្យត្រូវកន្លែង និងយកឱ្យទាន់ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯរថយន្តសំរាមត្រូវដឹងផងដែរថា ផ្លូវណាគាត់ត្រូវទៅថ្ងៃណា  គាត់ត្រូវមានប៉ុន្មានស្តុប គាត់ត្រូវមានប៉ុន្មានធុងដែលត្រូវលើកដាក់និងដឹកចេញ។ ហើយខាងរដ្ឋបាលក្រុង គាត់ត្រូវដឹងថាផ្ទះនីមួយៗ ផ្ទះណាដែលបង់លុយហើយ ផ្ទះណាមិនទាន់បង់ ផ្ទះណាត្រូវបង់តម្លៃប៉ុន្មាន អាជីវកម្មណាត្រូវបង់តម្លៃប៉ុន្មាន ក្នុងអគារមួយមានអាជីវកម្មអីខ្លះ សំរាមត្រូវប្រមូលមានតម្លៃប៉ុន្មានជាដើម។

លោកបានគូសបញ្ជាក់ថា ៖

“មុនពេលអាចអភិវឌ្ឍតំបន់មួយឱ្យក្លាយជាទីក្រុងវៃឆ្លាតដ៏ជោគជ័យ យើងត្រូវតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានទាំងអស់។ បន្ទាប់ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមូលដ្ឋានទាំងអស់រួចរាល់ហើយ ទើបយើងអាចចាប់ផ្តើមអនុវត្តទីក្រុងវៃឆ្លាតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវៃឆ្លាត និងរដ្ឋាភិបាលវៃឆ្លាតផងដែរ”

គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា នៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទនៃទីក្រុងវៃឆ្លាត ប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវសម្របខ្លួនទៅនឹងសេវាកម្មថ្មីៗ ដែលណែនាំដោយមន្ត្រីមូលដ្ឋាន ឬក៏ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មដែលជាអ្នកតំណាង ហើយដើម្បីអាចកសាងទីក្រុងវៃឆ្លាតបាន គឺត្រូវទាមទារឱ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដោយមិនមែនត្រឹមតែរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេ ពោលគឺរាប់ទាំងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ម្ចាស់សហគ្រាស ម្ចាស់អាជីវកម្មតូច-ធំ និងសាធារណជនទាំងអស់ ត្រូវចូលរួមអនុវត្តតាមច្បាប់ទាំងអស់គ្នា ដោយគោរពតាមគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីទាំងអស់គ្នា ដែលពាក្យបច្ចេកទេសត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការចូលរួមបែបអេឡិចត្រូនិក៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់