វិស័យមូលបត្រចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យមូលបត្របាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការកៀរគរ និងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្ន និរន្តរភាព និងនវានុវត្តន៍ ស្របពេលវិស័យនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាច្រកវិនិយោគដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយហេតុថាការវិនិយោគលើមូលបត្រគឺមានភាពងាយស្រួល និងមានសន្ទនីយភាពខ្ពស់ជាងការវិនិយោគផ្សេងទៀត។

ថ្លែងក្នុងរបាយការណ៍សមិទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ របស់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអជ្ញាធរមិនមែនធនាគារ បានលើកឡើងថា កម្ពុជាសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងរង្វង់អត្រា ៥,២% ក្នុងឆ្នាំ២០២២ បើទោះជាប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះនូវវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងរងនូវឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយ សង្គ្រាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនក៏ដោយ។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានឱ្យដឹងទៀតថា ព្រមជាមួយគ្នានេះ ឆ្នាំ២០២២ ក៍ជាឆ្នាំប្រវត្តិសាស្ត្រមួយផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាចំពោះភាពជោគជ័យជាប្រធានអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ ដែលក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ា នៅក្នុងរបត់នៃបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយ និងវិបត្តិជម្ងឺកូវីដ-១៩។ កម្ពុជាបានកំណត់ជាអាទិភាពគឺ “ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា” ហើយយើងធ្វើវាបានដោយជោគជ័យ ដែលក្នុងនោះនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) ដែលជាប្រធាននៃវេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន ជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញនូវភាពជោគជ័យចំពោះបេសកកម្មភាពជាប្រធានអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ ។ ទាំងនេះសរបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា បើទោះជាមានវិបត្តិកើតឡើង ក៍រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនរាថយនៅក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ជាពិសេសការដាក់ទិសដៅដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ២០៣០ និងចំណូលខ្ពស់ក្នងនៅឆ្នាំ២០៥០ និងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន បានថ្លែងដូច្នេះថា នៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មនេះ វិស័យមូលបត្របាន និងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការកៀរគរ និងបែងចែកមូលធនពីភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចដែលមានសមត្ថភាពហិរញ្ញប្បទាន ទៅភ្នាក់ងារសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតម្រូវការហិរញ្ញប្បទាន និងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាបន្ន និរន្តរភាព និងនវានុវត្តន៍។ បន្ទាប់ពីវិបត្តិនៃជម្ងឺកូវីដ-១៩ បានបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ពីតួនាទីដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានរបស់វិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា ដោយហេតុថាស្របពេលដែលសហគ្រាស អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការកៀរគរមូលនិធិដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម ទីផ្សារមូលបត្រគឺជាប្រភពទុន ដ៏សំខាន់មួយដោយមិនចាំបាច់ត្រូវតែមានវត្ថុបញ្ចាំនោះទេ។

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ បានបន្តថា ព្រមជាមួយនឹងការទទួលបាននូវមូលនិធិដើម្បីពង្រីកដើមទុន សហគ្រាសដែលបោះផ្សាយលក់មូលបត្រក៏ក្លាយជាសហគ្រាសមួយ ដែលធ្វើអាជីវកម្មស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិជួយពង្រីក និងពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សហគ្រាសបោះផ្សាយ ដែលជាទ្រព្យអរូបិយដ៏សំខាន់មិនអាចកាត់ថ្លៃបាន។ លក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងអស់នេះ ជាផ្នែកដ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ចំពោះការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយតម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ ដែលជាធាតុសម្រាប់ទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើន។

អាស្រ័យហេតុនេះ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជាឱ្យមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំង ក៍ដូចជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរបត់នៃការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវិស័យនេះ និងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រ ត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤, យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៦-២០២៥ និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៩-២០២៥។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ន.ម.ក. ក៍បានដាក់ចេញនូវផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន ន.ម.ក. រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២១-២០២៥) ផងដែរ ដែលបានផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើការជំរុញការ អភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រតាមរយៈការជំរុញការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ការជំរុញការជួញដូរមូលបត្រ ការដាក់ឱ្យដំណើរការនូវផលិតផលថ្មីៗនៅក្នុងទីផ្សារ ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ និងការការពារវិនិយោគិន និងបច្ចេកវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុជាដើម។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ន.ម.ក. បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតដល់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រចំនួន ១៨ ក្រុមហ៊ុន ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនចំនួន ៩ បានបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ (ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៧ បានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅទីផ្សារគោល និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ២ បានចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅទីផ្សារកំណើន) និងក្រុមហ៊ុនចំនួន ៩ បានបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុល ដែលក្រុមហ៊ុនទាំង ១៨ នេះបានប្រមូលសាច់ប្រាក់សរុបចំនួនប្រមាណ ១ ២៦៦,៣០ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណជា ៣១៦,៥៧ លានដុល្លារអាមេរិក) និងមានមូលធនូបនីយកម្មទីផ្សារធៀបនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំនួន ៦,៧៦%៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

នាយករដ្ឋមន្រ្តីម៉ាឡាស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម លើកឡើងថា ម៉ាឡេស៊ីបានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលរួមជាមួយ BRICS ហើយនឹងដាក់នីតិវិធីជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ខណៈដែលកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលចុងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូង

អាជីវកម្មរាប់រយដកខ្លួនចេញពីទីផ្សាររុស្សី ប៉ុន្តែយីហោធំៗបន្តម៉ាកពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

Coca Cola បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងទីផ្សាររុស្ស៊ីតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៨០ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនាទីក្រុងមូស្គូ និងឆ្នាំ១៩៩០ នៅតាមហាង McDonald's

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្ចី ដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/06/2024

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកម្ចី ឬឥណទានពីធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ហើយវិធីសាស្ត្រទាំងនេះរួមមានការផ្តោតលើការប្រើប្រាស់កម្ចីឱ្យចំគោលដៅ

គម្រោង​វិនិយោគ​ពាក់ព័ន្ធនឹង​អគារ​ជាប់គាំង​​នៅខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ទទួលបានការលើក​ទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដារ​ ៨ ​ចំណុច​សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/06/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែកពន្ធដារ​ជាច្រើន​ដល់​វិនិយោគិនណាដែលមានបំណងមក​វិនិយោគ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ ជាពិសេស​លើ​គម្រោងអគារ​ជាប់គាំង​

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី MOEX ផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដោយសារទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/06/2024

ទីផ្សារប្តូរប្រាក់រុស្ស៊ី Moscow Exchange (MOEX) បានផ្អាកការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូចូលជាធរមាននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយសាររតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសនេះ