ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាបំណិនជីវិតមួយមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) ក្រោមការគាំទ្រពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បាន និងកំពុងធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជន ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងជំរុញកិច្ចការពារអតិថិជន ដើម្បីធានាដល់កំណើនប្រកបដោយនិរន្តភាពក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

ជាក់ស្តែង នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បាន​ចូលរួម​ជាមួយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) ក្រោមការគាំទ្រពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) និងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ ស្តីពី «ការអនុវត្ត និងទិសដៅទៅមុខនៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា» ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញ។

សិក្ខាសាលានេះ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមលើកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ដែលជាចលកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គម។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ កម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាកាលានុវត្តនភាពមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមាន និយ័តករ តំណាងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដៃគូអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិល បានចូលរួមផ្តល់ធាតុចូលសំខាន់ៗតាមរយៈវេទិការជជែកពិភាក្សា និងបទបង្ហាញនានាអំពីវឌ្ឍនៈ ភាពបញ្ហាប្រឈម ឱកាស ព្រមទាំងគំនិតផ្តួចផ្តើមនានា សំដៅធ្វើយ៉ាងណាឱ្យការរៀបចំ និងការអនុវត្តកម្មវីធីពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

លោកជំទាវ ឌិត​ នីតា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្តីពី «ការអនុវត្ត និងទិសដៅទៅមុខនៃការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា»  នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នេះថា បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការបង្រួមគម្លាតសង្គម ការបង្កើននវានុវត្តន៍នៅក្នុងសង្គម ដែលជាកាតាលីករដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។

លោកជំទាវ បានថ្លែងបន្តថា ៖

«ការលើកកំពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ គឺត្រូវចាប់ផ្តើមពីការបំពាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនូវចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់បាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគុណភាព។ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុនេះទៀតសោត គឺជាបំណិនជីវិតមួយមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយ ការសន្សំ ការវិនិយោគ ឬការប្រើប្រាស់បំណុលឲ្យចំគោលដៅដោយជៀសវាងនូវបំណុលអាក្រក់ជាដើម»។

លោកជំទាវបានបន្តថា ៖

«ដូចដែលលោក លោកស្រីបានដឹងស្រាប់ហើយថា នាពេលកន្លងមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៩-២០២៥ មានគោលដៅចម្បង គឺបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដែលមានគុណភាព កាត់បន្ថយអត្រាស្ត្រីដែលមិនទាន់ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានពាក់កណ្ដាលពី ២៧% មក ១៣% និងពង្រីកការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លុវការពី ៥៩% ទៅ ៧០% ត្រឹមឆ្នាំ ២០២៥ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពគ្រួសារ និងគាំទ្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ច»។

ក្នុងន័យនេះ ដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានាពេលកន្លងមក សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានដាក់ចេញគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមសមាជិក អតិថិជន និងសាធារណៈជនឱ្យកាន់តែទូលាយ។ នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវ ឌិត នីតា។

លោកជំទាវ បានឱ្យដឹងទៀតថា ៖

«កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះនឹងហុចជាផ្លែផ្កាក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងចូលរួមលើកកំពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ២០១៩-២០១៥។ នាងខ្ញុំក៍សង្ឃឹមផងដែរថា សិក្ខាសាលានាថ្ងៃនេះ នឹងផ្តល់ជាធាតុចូលយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជន ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងបន្តចូលរួមអនុវត្តកិច្ចការងារនេះឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀនៅថ្ងៃអនាគត»។

លោក Makoto Kurokawa សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការជំរុញចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងលើកកម្ពស់ការអប់រំ និងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អតិថិជន សមាគមបានខិតខំធ្វើការលើក្របខ័ណ្ឌស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាជនក្នុងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ មានចំណេះដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាទទួលបានផលិតផលឥណទាន និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតម្លៃសមរម្យ។

លោក​បន្ត​ថា កម្រិត​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​ប្រជាជន​កម្ពុជា​មាន​កាន់តែ​ខ្ពស់ វិស័យ​ធនាគារ​នឹង​មាន​និរន្តរភាព​កាន់​តែ​ខ្លាំង។ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមរយៈការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ការលើកកម្ពស់ឥរិយាបថហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ គាំទ្រភាពជាសហគ្រិន ការធានាសុវត្ថិភាពចូលនិវត្តន៍ និងកិច្ចការពារអ្នកប្រើប្រាស់។

គួររំលេចផងដែរថា ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ បានដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ២០១៩-២០២៥ (NFIS2019-25)។ យុទ្ធសាស្ត្របរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ២០១៩-២០២៥ ដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាព ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។ បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជាឧបករណ៍សំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច កាត់បន្ថយវិសមភាព និងកាត់បន្ថយអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅទាំងមូលប្រទេស។ លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុបានក្លាយជាឧបករណ៍គោលនយោបាយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាតិ និងពិភពលោក។

យុទ្ធសាស្ត្របរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ២០១៩-២០២៥ មានគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការប្រកបដោយគុណភាព កាត់បន្ថយការមិនទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ត្រីពាក់កណ្តាលពី ២៧% មក ១៣% និងបង្កើនការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការពី ៥៩% ទៅ ៧០% នៅឆ្នាំ ២០២៥ ព្រមទាំងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពគ្រួសារ និងគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈសកម្មភាពអាទិភាពដូចជាង ៖ ១. ជំរុញការសន្សំក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ ២. លើកកម្ពស់ផលិតផលឥណទានថ្មីៗ និងអំណោយសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ៣. ជំរុញការពង្រីកសមត្ថភាពប្រព័ន្ធទូទាត់ ៤. កែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងកាន់តែទូលំទូលាយ ៥. ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់និយតករផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង ៦. បង្កើនសិទ្ធិអំណាច និងការការពារអ្នកប្រើប្រាស់ និងតម្លាភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុជាបំណិនជីវិតមួយជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវបានត្រឹមត្រូវ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

ស្របពេលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដែលជាប្រភពទុនដ៏សមស្រប មានតម្លៃទាប ហានិភ័យទាបសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅផ្សេងៗ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមគោលដៅ និងសាធារណៈជនទូទៅ។

កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 20/06/2024

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្មវិធី «វិថីហិរញ្ញវត្ថុ រដូវកាលទី២» ដែលផ្តួចផ្តើមផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អប្សរា មេឌា សឺវីស AMS ត្រូវបានបើកសម្ពោធដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការ

កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី ​ផ្តួចផ្តើម​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការថ្នាល​ច្រក​របៀង​តម្លា​ភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

កម្ពុជានិងសិង្ហបុរី បានដាក់ដំណើរការថ្នាលច្រករបៀងតម្លាភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធ

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានគុណតម្លៃច្រើនសម្រាប់សុខភាព

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 20/06/2024

លំអងឃ្មុំ ជាទិន្នផលមួយបានពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ក៏មិនខុសពីផលិតផលពីឃ្មុំដទៃទៀតដែរ ដែលមានតម្លៃថ្លៃ និងមានគុណប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពអ្នកទទួលទាន។

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 20/06/2024

អាកាស​យានដ្ឋានអន្តរជាតិមរតកតេជោ​ចាយអស់​ ១,១ពាន់លានដុល្លារ​អាមេរិកហើយ ខណៈ​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​អភិវឌ្ឍន៍​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញ​បន្ថែម

ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីបញ្ហាកំពុងកើតឡើង ៣ ដែលរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 20/06/2024

ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលហាក់ដូចជាកំពុងនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកស្ថិរភាព ប៉ុន្តែពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួន

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ប្រទេសវៀតណាម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 20/06/2024

កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ យន្តហោះរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចុះចតនៅទីក្រុងហាណូយ ហើយវៀតណាមគឺជាគោលដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ី

វេទិកា​ធុរកិច្ច​ កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​​ នឹង​ជួយ​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី និងបង្កើត​ភាពជា​ដៃគូ​យូរអង្វែង​នៅ​ក្នុង​វិ​ស័​យ​សំខាន់​ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា​ ​និង​សហ​ព័ន្ធ​ធុរកិច្ច​សិង្ហបុរី​ ​បាន​សហការ​គ្នា​រៀបចំ​វេទិកា​ធុរកិច្ច​កម្ពុជា​-​សិង្ហបុរី​ ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ​ខែ​មិថុនា​ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ ​Co​nr​a​d​ ​Cent​e​nn​i​a​l​ ​Singapore

អាហារសម្រន់ប្រភេទថ្មី មានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់ ផ្តល់គុណតម្លៃដល់សុខភាព និងរួមចំណែកជួយដល់ជីវភាពកសិករក្នុងតំបន់

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/06/2024

ថ្មីៗនេះ Sabara Best Food បានចេញលក់នូវផលិតផលអាហារសម្រន់ថ្មីបីមុខ ដែលមានរសជាតិថ្មី ប្លែកមាត់ខុសពីគេ និងចូលរួមជួយដល់ជីវភាពកសិករកាន់តែច្រើន។

រដ្ឋមន្រ្តីកសិកម្ម កៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជាសហគមន៍កសិកម្មទំនើប ដើម្បីទទួលបានផលចំណេញច្រើន ហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ទីផ្សារ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/06/2024

ឯកឧត្តម ឌិតទីណា បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករជាសមាជិកសហគមន៍ដាំបន្លែនៅខេត្តតាកែវ ក្នុងបំណងកៀរគរកសិករឱ្យចងក្រងជា «សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»