ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ៖ អត្រាអតិផរណាប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ ធ្លាក់ចុះធៀបនឹងត្រីមាសមុន

ភ្នំពេញ ៖ អតិផរណានៅកម្ពុជាប្រចាំត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ មានអត្រាធ្លាក់ចុះ ០,២% ធៀបនឹងត្រីមាសមុន ប៉ុន្តែបានកើនឡើង ៣,១% ធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាឆ្នាំ២០២២ ដោយសារការកើនឡើងនៃសន្ទស្សន៍ថ្លៃគ្រប់ក្រុមមុខទំនិញ ជាពិសេសសន្ទស្សន៍ថ្លៃម្ហូបអាហារ សន្ទស្សន៍ថ្លៃភោជនីយដ្ឋាន សន្ទស្សន៍ថ្លៃដឹកជញ្ចូន សន្ទស្សន៍ថ្លៃផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត។ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យនៃព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រចាំត្រីមាសទី ៤ ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

យោងតាមទិន្នន្ន័យខាងលើបានឱ្យដឹងបន្តទៀតថា ទន្ទឹមនេះ អត្រាប្តូរប្រាក់ជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ ៤ ១១៨,៨រៀល ក្នុងមួយដុល្លារ បានធ្លាក់ចុះ ០,៣% ធៀបនឹងត្រីមាសមុន និងធ្លាក់ចុះ ០,២% ធៀបនឹងត្រីមាសដូចគ្នាឆ្នាំ២០២២។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានឱ្យដឹងទៀតថា ជារួម ទាក់ទិននឹងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថា នឹងសម្រេចបានក្នុងអត្រា ៥,៦% នៅឆ្នាំ២០២៣ ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ២០២២។ អត្រាកំណើននេះគាំទ្រដោយការរក្សាបានកំណើនល្អនៃកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេរ ដែលបម្រើឱ្យការនាំចេញ និងការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក ការកើនឡើងនូវគម្រោងវិនិយោគឯកជន និងការងើបឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃវិស័យទេសចរណ៍។

ជាការសង្កេតនៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២៣ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មានកំណើនទាបជាងក្នុងត្រីមាសមុនបន្តិចបន្តួច ដោយសារវិស័យមួយចំនួនមានកំណើនយឺត និងការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យសំណង់ ព្រមទាំងការនាំចេញ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជារួមរើបឡើង តាមរយៈកំណើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ៥១% កំណើនទុននៃគម្រោងវិនិយោគឯកជនប្រមាណ ៣២៨,៧% កំណើនទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញទំនិញ (ដកមាស) ប្រមាណ ១០,២% និងស្ថិរភាពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ ព្រមទាំងអតិផរណាក្នុងកម្រិតទាប។

ជុំវិញនឹងអត្រាអតិផរណានេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានឱ្យដឹងថា ការថយចុះថ្លៃក្រុមទំនិញ និងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឥន្ធនៈ និងការថមថយអតិផរណាម្ហូបអាហារ បានជំរុញឱ្យអត្រាអតិផរណារួមនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០២២។ អតិផរណារួមនៅឆ្នាំ២០២៣ មានកម្រិត ២,១% ទាបជាងឆ្នាំ២០២២ ដែលអត្រារង្វង់ ៥,៤% ដោយសារការថយចុះថ្លៃក្រុមទំនិញនិងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឥន្ធនៈ និងការថមថយអតិផរណាម្ហូបអាហារ។

ថ្លៃក្រុមទំនិញនិងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឥន្ធនៈបានថយចុះ ២,៧% បន្ទាប់ពីបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដល់ ១១,១% នៅឆ្នាំ២០២២ ដោយសារម្លៃប្រេងឆៅពិភពលោកបានថយចុះមកវិញ -២៨,១% ជាធម្យម ១០០,៨ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយបារ៉ែលនៅឆ្នាំ២០២២ មក ៧៧,៧ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលនៅឆ្នាំ២០២៣។ នៅកម្ពុជា ថ្លៃសាំងបាន -៥,៦% ធៀបនឹងកំណើន ២៤,៤% នៅឆ្នាំ២០២២ ថ្លៃឧស្ម័នធ្លាក់ចុះ -៤,៧% ធៀបនឹង ១៨,៣% ខណៈថ្លៃឥន្ធនៈរឹងកើន ១% ធៀបនឹង ៥,៤%។

អតិផរណាម្ហូបអាហារ បានថមថយមក ៣,២% ធៀបនឹង ៥% នៅឆ្នាំ២០២២ ដោយសារការថយសម្ពាធពីចំណាយថ្លៃដើម ដូចជា ជីកសិកម្ម ប្រេងឥន្ធនៈ និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន ស្របពេលដែលការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុកបន្តកើនឡើង។ អតិផរណាម្ហូបអាហារសំខាន់ៗបានថយចុះ ដូជាថ្លៃអង្ករពី ២,៤% មក ១,៥% ថ្លៃសាច់ពី ៤,៣% មក ២,៥% ថ្លៃត្រីពី ៥% មក ៤,២% ថ្លៃបន្លៃពី ៧,៩% មក ៥,១% និងថ្លៃផ្លែឈើពី ៧,៧% មក ៤,២%។

អតិផរណាស្នូល បានថមថយមកម្រិត ២% ធៀបនឹង ៤,៤% នៅឆ្នាំ២០២២ ដែលបណ្តាលមកពីឥទ្ធិពលនៃការថយថ្លៃទំនិញនិងសេវាពាក់ព័ន្ធនិងប្រេងឥន្ធនៈ និងកម្រិតទាបនៃអតិផរណាម្ហូបអាហារ។ អតិផរណាទំនិញនិងសេវាស្នូលសំខាន់ៗ បានថមថយ ដូចជា ក្រុមភោជនីយដ្ឋានថយពី ៦,៦% មក ២,១% ថ្លៃក្រុមសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងថយពី ៧,៤% មក ៣,១% ថ្លៃក្រុមកម្សាន្តនិងវប្បធម៌ថយពី ៥,៦% មក ៣,១% និងថ្លៃកុ្រមដឹកជញ្ជូនមិនរាប់បញ្ចូលទំនិញនិងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឥន្ធនៈថយពី ២,១% មក ១,១%៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះរួមចំណែកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករការងារតាមផ្ទះ រួមចំណែកមួយផ្នែកធំដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ និង បានរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា

ផលិតផលថ្មីរបស់គ្រឿងហ្លួង កាន់តែជួយគាំទ្រ និងផ្សព្វផ្សាយមុខម្ហូបខ្មែរ

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 17/06/2024

គ្រឿងហ្លួង សាបារា ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលាយថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Sabara Best Food សម្រាប់ជាគ្រឿងផ្សំរសជាតិទៅលើមុខម្ហូបបែបខ្មែរ

សម្ដេច​ធិបតី​ ជំរុញឱ្យ​​គិតគូរ ​និងអនុវត្តន៍ឱ្យបានតឹងរ៉ឹង​លើ​គម្រោង​ប្លង់មេក្នុង​តំបន់​ក្រុង​រណប ​និង​បុរី

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/06/2024

សម្ដេច​ធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានជំរុញឱ្យ​រៀបចំ​ និងអនុវត្ត​ឱ្យ​បានតឹងរ៉ឹង​​ចំពោះ​គម្រោង​ប្លង់​មេ​នៅក្នុងតំបន់​ក្រុង​រណប និង​តាមបុរីនានា​

ផែនការមេដឹកនាំរុស្ស៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមបង្កប្រតិកម្មពីប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

វៀតណាមបានធ្វើពហិកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅស្វីស ប៉ុន្តែបញ្ជូនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅចូលរួម BRICS នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុននេះ

ទុនពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសកសិករ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/06/2024

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតផលិតផលឥណទានកសិកម្ម និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុសម្បូរបែប ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករ និងសហគមន៍កសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ ការចិញ្ចឹមត្រីតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងថា ការចិញ្ចឹមត្រីអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវ អាចធានាបានសុវត្ថិភាព គុណភាព និងរសជាតិមិនចាញ់ត្រីធម្មជាតិឡើយ

ក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក BOSCH នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/06/2024

ក្រុមហ៊ុន BOSCH លំដាប់ពិភពលោកដែលមានបុគ្គលិកជិត ៤៣ ម៉ឺននាក់ នឹងមកសិក្សាពីលទ្ធភាពបើករោងចក្ររបស់ខ្លួននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

សហភាពអឹរ់ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមជិត ៤០ ភាគរយលើរថយន្តអគ្គិសនីនាំចូលពីចិន

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/06/2024

សហភាពអឺរ៉ុបមានផែនការដាក់ពន្ធបន្ថែមលើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីចិនចន្លោះពី ១៧,៤ ភាគរយទៅ ៣៨,‌១ ភាគរយ ខណៈដែលអត្រាពន្ធបច្ចុប្បន្នមាន ១០ ភាគរយ

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ