ការប្រើប្រាស់កម្ចីចំគោលដៅជួយឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពប្រសើរឡើង

ភ្នំពេញ ៖ កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំគោលដៅ បានជួយបង្កើនចំណូល និងលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី ផល ចាន់ណា អ្នកលក់ចាប់ហួយនៅស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល បានកាន់តែប្រសើរ។ ដោយចាប់ផ្តើមពីមុខរបរលក់ចាប់ហួយតិចតួច អ្នកស្រីបានពង្រីកមុខរបរនេះឱ្យធំជាងមុន និងបានបន្ថែមអាជីវកម្មអាហារដ្ឋាន និងបន្ទប់ជួល ហើយតាមរយៈមុខរបរទាំងនេះ អ្នកស្រីមានលទ្ធភាពទិញនូវលំនៅឋានសមរម្យ ព្រមទាំងបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនផងដែរ។

កាលពីដំបូងឡើយ អ្នកស្រីប្រើប្រាស់ដើមទុនខ្លួនឯងក្នុងការបើកដំណើរការអាជីវកម្មលក់ចាប់ហួយតូចនៅផ្ទះកាលពីឆ្នាំ២០១៥ ហើយទទួលបានផលចំណេញ​ពីការលក់ដូររបស់ខ្លួន។ បន្ទាប់មកអ្នកស្រីចាប់សាងសង់បន្ទប់ជួល ដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំពីការលក់ចាប់ហួយ និងសន្សំប្រាក់ពីការធ្វើជាភ្នាក់ងារវេលុយ។

អ្នកស្រីបានចាប់សាកល្បងសាងសង់បន្ទប់ជួយចំនួន ៥ ហើយអ្នកស្រីទទួលបានផលពីការដំណើរការបន្ទប់ទាំងនេះ។ បន្ទាប់ពីដំណើរការរលូន អ្នកស្រីក៏បន្តសាងសង់បន្ទប់ជួលចំនួន ៥ ទៀត ប៉ុន្តែអ្នកស្រីខ្វះទុន អ្នកស្រីក៏បានដាក់ស្នើកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយកន្លែងនៅឆ្នាំ២០១៩ ហើយអាជីវកម្មបន្ទប់ជួលរបស់អ្នកស្រីបានដំណើររលូនទៅមុខ។ បន្ទាប់មកទៀត អ្នកស្រីបានសម្រេចប្រើប្រាស់កម្ចីមួយទៀត ដើម្បីកែលម្អបន្ទប់ជួល។​ អ្នកស្រីជួយបន្ទប់ទាំងនេះចាប់ពី ៣០ ទៅ ៥០ ដុល្លារ​ សម្រាប់បន្ទប់នៅក្រោយ និងមុខ។

អ្នកស្រី បានថ្លែងថា មុនសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់កម្ចី អ្នកស្រីបានគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យកម្ចីដែលអ្នកស្រីប្រើបាស់ឱ្យចំគោលដៅ បង្កើតផលប្រយោជន៍ និងផលចំណេញដល់លោកស្រី។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ អ្នកស្រីថា​ យើងអាចបង់ទូទាត់សងទាំងការ ទាំងដើម ក្នុងពេលតែមួយ តែសម្រាប់កម្ចីឯកជន ឬក្រៅផ្លូវការ គឺមានការប្រាក់ខ្ពស់ ពេលខ្លះបង់បានការប្រាក់ ហើយប្រាក់ដើមនៅដដែល។

អ្នកស្រី បានបញ្ជាក់ដួច្នេះថា​ ៖

“បន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រើប្រាស់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ សាងសង់ផ្ទះជួល ជីវភាពរបស់គ្រួសារខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុន ព្រោះខ្ញុំអាចកែកុនផ្ទះ ទិញរបស់របរ​ ដូចជាឡាន ហើយថែមទាំងអាចបញ្ជូនកូនទៅរៀនសាលាល្អទៀតផង។”

អាជីវកម្មបន្ទប់ជួលនេះបានបង្កើនប្រាក់ចំណូល និងបង្កើនប្រាក់សន្សំដល់ អ្នកស្រី ផល ចាន់ណា។ ដោយឃើញថា​ អាជីវកម្មនេះកាន់តែមានដំណើរការរលូន ​ អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តទិញដីបន្ថែម ដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់សន្សំ និងទុនបន្ថែមពីប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីសាងសង់បន្ទប់ជួលចំនួន ៤ ទៀត។ អ្នកស្រីប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ជាលើកទី ៣ នេះ​ ក្នុងការបង្កើនចំនួនបន្ទប់ជួលផង និងដាក់ប្រាក់ជាភ្នាក់ងារវេរលុយផង។

ផលពីអាជីវកម្មបន្ទប់ជួល និងភ្នាក់ងារវេរលុយនេះ បានជួយអ្នកស្រីទូទាត់សងត្រឡប់ទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា។ នាពេលអនាគត អ្នកស្រីគ្រោងសាងសង់បន្ទប់ជួយបន្ថែម ដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារ។

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបន្តមានភាពរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ និងបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់ផលិតផល និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទ។ ការណ៍នេះធ្វើឱ្យវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

ការសិក្សាអំពីការវាយតម្លៃលើផលជះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឯករាជ្យ ដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) និងអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ M-CRIL កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ បានបង្ហាញថា វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែជាម៉ាស៊ីនជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងជាកម្លាំងចលករជួយជំរុញប្រទេសកម្ពុជាដើរឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) ផងដែរ។

លទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗពីការសិក្សា៖ ការសិក្សាអំពីការវាយតម្លៃលើផលជះ ដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងយកចិត្តដាក់ជាមួយអតិថិជនជាង ៣២០០ នាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជ្រើសរើសមកពីភូមិជាង ៤៥០ភូមិក្នុងខេត្តចំនួន ១០ខេត្ត បានបង្ហាញផលជះចម្រុះនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅលើជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ការសិក្សាបានបង្ហាញថា​ ពីរភាគបី (២/៣) នៃសំណាក បានរាយការណ៍ពីភាពប្រសើរឡើងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ ដោយ៣១% ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើននិងមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុន ខណៈដែល ៣៦% ផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ពីភាពល្អប្រសើរនូវជីវភាពខ្លះ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នេះគឺជាតឹកតាងបញ្ជាក់ថា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការអនុញ្ញាតឱ្យគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបជាច្រើនទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទ្រព្យសកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មានចំនួន ២៦,២ ទ្រីលានរៀល (៦,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលក្នុងនោះឥណទានអតិថិជនមានចំនួន ២២,៤ ទ្រីលានរៀល (៥,៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដោយមាន ១,៦ លានគណនី។ ឥណទានទាំងនេះ ត្រូវបានផ្តល់ទៅកាន់វិស័យសំខាន់ៗក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរួមមាន ៖ ក្រុមគ្រួសារមានចំណែក ៣០,៨%  កសិកម្ម ២២,២% ពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញ ២០,៣% សេវាកម្ម ១១,៥% សំណង់ ៧,១%  ដឹកជញ្ជូន ២,៩%  កម្មន្តសាល ២,៩%  និងផ្សេងៗ ២,៣%។ ទន្ទឹមនេះ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានទទួលប្រាក់បញ្ជើ ៩,២ ទ្រីលានរៀល (២,២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ស្មើនឹង ១,៩ លានគណនី៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ