ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ សេវាទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជា បាន និងកំពុងវិវឌ្ឍន៍ទៅរកការទូទាត់បែបឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា សេវាទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយបាន និងកំពុងវិវឌ្ឍន៍ទៅរកការទូទាត់បែបឌីជីថល ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមលើសេវាទូទាត់ថ្មីៗប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងចំណាយតិច។

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយិកាបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការរាលដាលជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ បានបន្តអូសបន្លាយមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់ជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់នានាមកលើប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូល។ តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ ប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាអាចបន្តរក្សាបាននូវភាពរឹងមាំ ភាពធន់ និងជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជន ដែលសរបញ្ជាក់ដោយទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការកើនឡើងនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ ការប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់ដោយ កាបូបអេឡិចត្រូនិក (e-Wallet) ជាដើម។

ជាក់ស្ដែង គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ ទ្រព្យសកម្មរបស់ប្រព័ន្ធធនាគារមានកំណើន ១៧,២% ឥណទានអតិថិជនមានកំណើន ២២,៧% និងប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន មានកំណើន ១៦,៥% ដែលបង្ហាញអំពីជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនមកលើប្រព័ន្ធធនាគារ។ ទន្ទឹមនេះ ចំនួនគណនីប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន និងគណនីឥណទានអតិថិជនបានកើនឡើងដល់ ១២,៧ លានគណនី និង ៣,៤ លានគណនីរៀងគ្នា ដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកំណើននៃការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នាផងដែរ លោកជំទាវ ជា សិរី បានបញ្ជាក់ថា ៖

“សេវាទូទាត់សងប្រាក់មានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងបានវិវឌ្ឍន៍ទៅ រកការទូទាត់បែបឌីជីថល ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមលើសេវាទូទាត់ថ្មីៗប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ ងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងចំណាយតិច”

លោកជំទាវបានបន្តថា តាមរយៈការទូទាត់បែបឌីជីថល អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូទាត់ចល័ត ឬនៅតាមបញ្ជរភ្នាក់ងារ និងបណ្តាញទូទាត់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដែលជួយលើកកម្ពស់បរិយាបន្ន ហិរញ្ញវត្ថុ ជំរុញការប្រកួតប្រជែង បង្កើនភាពច្នៃប្រឌិត និងផ្តល់នូវជំនឿទុកចិត្តដល់សាធារណជនក្នុង ការប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់សងប្រាក់ៗ ជាក់ស្ដែង នៅក្នុងបរិបទនៃការរាលដាលជំងឺកូដ-១៩ ការប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់សងប្រាក់មានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយអតិថិជនបានផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបទពីការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ មកជាការទូទាត់បែបឌីជីថល។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ អតិថិជនចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីកាបូបអេឡិចត្រូនិក (e-Wallet) មានចំនួន ១៣,៦ លាននាក់ និងភ្នាក់ងារមានចំនួន ៨៦.២៧៨ ទីតាំង។

លោកជំទាវបានថ្លែងទៀតថា ជាមោទនភាពជាតិផងដែរ ប្រព័ន្ធបាគងដែលជាប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្លុកឆេនបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការទូទាត់ និងផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗពីគ្រឹះស្ថានមួយទៅគ្រឹះស្ថានមួយ តាមរយៈកម្មវិធីធនាគារនៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាព។ ការផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានសេវាទូទាត់នេះ បានបង្កើនចំនួនប្រជាជនប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់ដល់ប្រមាណ ៨ លាននាក់ ស្មើនឹងប្រមាណ ៨០% នៃប្រជាជនពេញវ័យសរុប។ ជាមួយគ្នានេះ ប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (CSS) ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរ ដើម្បីសម្រួលរាល់ការទូទាត់តាមកាតធនាគារនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់ក្នុងស្រុក ទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រើប្រាស់វីសា ឬម៉ាស្ទើកាត។

ស្របគ្នានឹងការជំរុញការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័ន និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនទូទៅ ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដូចជា -កិច្ចសហការជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយដាក់បញ្ចូលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅ ចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាដល់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ -កិច្ចសហការជាមួយ ក្រសួងកិច្ចការនារី ដើម្បីអនុវត្តគម្រោង “ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្រ្តី និងសហគ្រិនភាពស្ត្រី” ដែលមានគោលដៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលដែលជាស្ត្រីនៅតាមសាលារៀន និងសហគមន៍ ដើម្បីអាចចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុបន្តនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន។

ក្រៅពីនេះ ក៏មានកិច្ចសហការជាមួយអង្គការ UNESCAP ដើម្បីអនុវត្តគម្រោង “ការជំរុញសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រី (Catalyzing Women’s Entrepreneurship)” ដើម្បីបង្កើតនូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ស្ត្រី និងសហគ្រិនជាស្ត្រី ក្នុងគោលដៅបង្កើនការយល់ដឹងលទ្ធភាពទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ  -កិច្ចសហការជាមួយអង្គការ Good Return ក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ “តោះ! និយាយពីលុយ” និង តោះ! និយាយពីលុយ៖ តក់ៗពេញបំពង់” និង -ការផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា” ក្នុងគោលដៅបន្តពង្រឹងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធ នឹងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការធានាឱ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព ស្ថិរភាព តម្លាភាព និងការពារអត្ថប្រយោជន៍ជូនប្រជាជន។ បន្ថែមលើនេះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រង និងគាំទ្រកិច្ចការពារ អតិថិជនក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងដោយការសម្របសម្រួលរវាងអតិថិជន និងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ Hotline របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ទាន់ពេលវេលា និងមានសង្គតិភាព៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

ធនាគារ វីង បើកសម្ពោធសាខាថ្មីក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 14/06/2024

សេវាធនាគារដ៏សម្បូរបែបរបស់ធនាគារ វីង ឥឡូវនេះបានពង្រីកទៅដល់ក្រុងកំពង់ឆ្នាំងហើយ ដើម្បីជួយសម្រួលប្រជាជនក្នុងខេត្តនេះជាមួយនឹងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃកាន់តែប្រសើរ

៤០ឆ្នាំក្នុងនាមជារោងចក្រពិភពលោក តែមិនប្រាកដថាអាចបន្តភាពជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីនោះឡើយ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

រថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិន មិនប្រាកដថាអាថវាយឡុកទីផ្សារពិភពលោកបានជោគជ័យដូចជាទីផ្សារផលិតផល និងទំនិញរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើបានជាង៤០ឆ្នាំនោះឡើយ

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅអាល្លឺម៉ង់

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

ព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ នឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កម្ពុជាថ្មី និងមានដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដូចព្រែកជីក Rhine–Main–Danube នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ក្រោយពេលស្ថាបនារួច

ពូជកូនឈើហូបផ្លែកាន់តែមានតម្រូវការទីផ្សារនារដូវវស្សា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 14/06/2024

សម្រាប់រដូវវស្សាដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងមានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ ជាអំណោយផលមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករ ក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំ និងដើមឈើហូបផ្លែ

អ្នកជំនាញលើកទឹកចិត្តឱ្យគ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចី និងអតិថិជនបើកចិត្តជជែកគ្នា ដើម្បីចៀសវាងកើតមានបញ្ហាណាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

បញ្ហាមួយអាចកើតឡើង ប្រសិនបើអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីតាមកិច្ចសន្យា ហើយភាគីទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។

សកម្មភាពសាងសង់ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្ត​ធ្លាក់ចុះ​ជាង​ឆ្នាំមុន​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 14/06/2024

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលសាងសង់ផ្ទះថ្មី​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០២៤​នេះឃើញថា​មាន​ចំនួន​តិចជាង​ឆ្នាំ ២០២៣​ ដែលធ្វើឱ្យការលក់​គ្រឿងសំណង់​និងចំណូល​អ្នក​សាងសង់​ថយចុះ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃ ខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់អាចនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ត្រីមាសទី៣ឆ្នាំនេះ

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 14/06/2024

តម្លៃប្រេងម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៧៧ ភាគរយ ឬ ៧៨,៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៨៣ ភាគរយ ឬ ៨២,៦០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វិស័យ SMEs ជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 14/06/2024

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យមគឺជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងដំណើររបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០

ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 14/06/2024

ភ្នំពេញ ៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាបំណិនជីវិតមួយ ដែលបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវការសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះវាជួយឱ្យបុគ្គលនីមួយៗគ្រប់គ្រងលុយកាក់បានល្អប្រសើរជាងមុន ជួយឱ្យសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានត្រឹមត្រូវ ...

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព្រឹត្តិការណ៍, អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

• 13/06/2024

Window to the World ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខេត្តតាកែវចំនួន២០នាក់ មកទស្សនកិច្ចសិក្សាអប់រំនៅរាជធានីភ្នំពេញ