«គម្រោងកម្ចីបៃតង» មានសារៈសំខាន់ចំពោះក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជន សង្គម-បរិស្ថាន និងសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ៖ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន SEVEA បានរៀបចំ“កម្មវិធីជួបជុំក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានដោយនិរន្តរភាពស្តីពីគម្រោងកម្ចីបៃតង” ។ កម្មវិធីនេះបានត្រូវធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅសាលប្រជុំរបស់ LOLC រាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងអិលអូអិលស៊ី ,គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SEVEA និងតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់។

គម្រោងកម្ចីបៃតងនេះ ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់, អតិថិជន, គ្រឹះស្ថាន LOLC , សង្គម ​និងបរិស្ថាន ព្រមទាំងសេដ្ឋកិច្ច។

លោក សុខ វឿន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ហិរញ្ញប្បទានដោយនិរន្តរភាពស្តីពីគម្រោងកម្ចីបៃតងនេះថា ៖ កម្មវិធីជួបជុំក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់នៅថ្ងៃនេះ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង៖ ទី១.ផ្សព្វផ្សាយឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បានយល់ដឹងអំពីផលិតផលរបស់អិលអូអិលស៊ីដែលគាំទ្រដល់គម្រោងកម្ចីបៃតង និងឱកាសក្នុងការចាប់ដៃគូសហការជាមួយអិលអូអិលស៊ី ដើម្បីបង្កើនការលក់ និងផ្តល់លទ្ធភាពដល់អតិថិជនក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់កម្ចីបៃតង។ ទី២.ផ្តល់នូវការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីទីផ្សារសក្តានុពលសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាបៃតង ទិដ្ឋភាពទូទៅនៅក្នុងទីផ្សារ រួមមាននិន្នាការទីផ្សារ គោលនយោបាយ និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានា។ បន្ថែមលើនេះផងដែរ អ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវការយល់ដឹងបន្ថែមលើប្រភេទនៃបច្ចេកវិទ្យាបៃតង ដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន វិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ អត្ថប្រយោជន៍ ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នានាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និង ទី៣.ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាប្រឈម និងផលលំបាកនានារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ផលិតផលបៃតង ព្រមទាំងដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងនោះតាមរយៈការពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសមកពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវគ្គសំណួរចម្លើយ (Q&A Session) ។

លោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ បានគូសបញ្ជាក់ថា ៖«ហិរញ្ញប្បទានដោយនិរន្តរភាពស្តីពីគម្រោងកម្ចីបៃតង ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ ថែរក្សាការពារបរិស្ថាន និងសង្គម តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបៃតងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសង្គម»។

ទាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍វិញ លោក សុខ វឿន បានថ្លែងឱ្យដឹងថា៖ អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះអិលអូអិលស៊ីគឺជួយបង្កើនកំណើនឥណទាន ការវិវត្ត និងវឌ្ឍនភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា។ អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀត គឺការបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ និងការលើកកម្ពស់ការវិនិ​យោ​គរយៈពេលវែងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ សម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់វិញគឺជួយបង្កើនការលក់បានកាន់តែច្រើន និងបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ ឬបច្ចេកវិទ្យាបៃតងនៅក្នុងទីផ្សារ។ ចំពោះអតិថិជន នឹងទទួលបានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានដើម្បីគាំទ្រដល់ការទទួលបាន ឬការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងបច្ចេកវិទ្យាបៃតងសម្រាប់លើកកម្ពស់ការបង្កបង្កើនផល ដែលបង្កើនចំណូល និងកាត់បន្ថយចំណាយ។

លោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ អិលអូអិលស៊ី បានលើកឡើងផងដែរថា ៖ បរិស្ថាន និងសង្គម ក៏ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដែរ គឺកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលទៅក្នុងបរិយាកាស លើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ថាមពលដែលកកើតឡើងវិញ ជួយថែរក្សាធនធានធម្មជាតិ និងលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ គម្រោងកម្ចីបៃតងក៏ចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការបង្កើតឱកាសការងារ កាត់បន្ថយចំណាយ និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់។

លោក សុខ វឿន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ៖ « កម្មវិធីជួបជុំក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់នៅថ្ងៃនេះនឹងផ្តល់ជាធាតុចូលសំខាន់ៗ ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមនានា និងបង្កើនបណ្តាញទីផ្សារកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុន តាមរយៈការចាប់ដៃគូសហការជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់អតិថិជនក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់កម្ចីបៃតង»។

លោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោក លោកស្រីតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ និងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនាថ្ងៃនេះ៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Samsung រាប់ពាន់នាក់ធ្វើកូដកម្មបន្ទាប់ពីបរាជ័យក្នុងការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

សហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Samsung នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថា បុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្តើមកូដកម្មមិនកំណត់ថ្ងៃ

តម្លៃប្រេងបន្តឡើងថ្លៃជាង ៨៥ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៥ ភាគរយ ឬ ៨៥,០៨ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៨២,១០​ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

តម្លៃជួញដូរហ៊ុននៅកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ជាមធ្យមជាង២១ម៉ឺនដុល្លារ តែថ្ងៃខ្លះហក់ឡើងដល់ជាងកន្លះលាន

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

តម្លៃជួញដូរហ៊ុនប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមជាង២១ម៉ឺនដុល្លារអាម៉េរិក តែមានថ្ងៃខ្លះបានហក់ឡើងដល់ជាងកន្លះលានដុល្លារ និងប្រមូលបានសាច់ប្រាក់សរុប៣៨៩លានដុល្លារ

ចំណេះដឹងសំខាន់ៗស្ដីពីការដាំដុះខ្ញីឱ្យទទួលបានផលច្រើនដែលកសិករគួរយល់ដឹង

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 12/07/2024

ខ្ញីជារុក្ខជាតិមើមដែលប្រជាជនខ្មែរនិយមដាំ និងយកទៅច្នៃជាគ្រឿងទេស បន្ថែមរសជាតិម្ហូបអាហារបានច្រើនមុខ អាចធ្វើជាឱសថបុរាណផងដែរ

គន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន ៦ អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលលើសលប់

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 12/07/2024

ពាក្យថាបំណុលគឺមិនមែនសំដៅលើភាពអវិជ្ជមានទាំងស្រុងនោះទេ ពោលគឺបំណុលមានគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តរៀងៗខ្លួន

គម្រោង​សាងសង់​​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗចំនួន​៣ ​កំពុង​ដំណើរការ​មានទឹកប្រាក់ជាង ៥,៣ពាន់​លាន​​ដុល្លារ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 12/07/2024

រាជរដ្ឋាភិបាល គ្រោង​ចំណាយថវិកា​រាប់រយពាន់​លានដុល្លារអាមេរិក​ លើការ​សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានា​ក្នុង​ប្រទេស​ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគពីក្រៅស្រុកបន្ថែមទៀត

គិតត្រឹម ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៤ យានយន្តអគ្គិសនីសរុបចំនួន ២ ៩៦៨គ្រឿង បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ការចុះបញ្ជីយានយន្តអគ្គិសនីដែលជានិន្នាការថ្មី មានការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយប្រជាពលរដ្ឋមានសុទិដ្ឋិនិយមច្រើន និងបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់

រយៈពេល ៥ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ មានទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិសរុបជាង ១២លាន ៦សែននាក់ បានចេញដើរកម្សាន្តនៅទូទាំងប្រទេស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ទេសចរអន្តរជាតិជាង២លាន៦សែននាក់ បានមកទស្សនាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល៥ខែនៃដើមឆ្នាំ២០២៤ ខណៈទេសចរក្នុងស្រុកមានចំនួន ១០,៦៨៨,០៧៣ នាក់

ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន២ រួមគ្នាជំរុញទំនើបកម្មសហគមន៍កសិកម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 12/07/2024

ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលចំនួន២ រួមគ្នាជំរុញទំនើបកម្មសហគមន៍កសិកម្ម និងប្រែក្លាយពីកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាសហគ្រាសសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម

ក្រសួងកសិកម្ម និងសហគ្រិនខ្មែរ គាំទ្រគោលនយោបាយអាទិភាព«សហគមន៍កសិកម្មទំនើប»

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 12/07/2024

ក្រសួងកសិកម្ម និង សហគ្រិនខ្មែរ បានចុះ MoU ជាមួយគ្នា ក្នុងគោលបំណងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី សហគ្រិនភាពឱ្យរស់រវើក

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *