គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជំរុញការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង MSME និងសហគ្រិនស្រ្តីដែលត្រូវការដើមទុន ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពផ្តល់ឥណទាន និងទុន បាន និងកំពុងជំរុញការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងធម្យម (MSMEs), SMEs និងសហគ្រិនស្រ្តី ដែលមានតម្រូវការដើមទុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម ខណៈសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) បានក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩។

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា (YEAC) សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា (ABC) និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) បានរៀបចំកម្មវិធីជំនួបម្ចាស់អាជីវកម្មលើកទី៤ និងជំនួបរវាងសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលើកទី២ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

កម្មវិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រភពផ្តល់ឥណទាន និងទុន ជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងធម្យម និងសហគ្រិនស្រ្តី  ដែលមានតម្រូវការដើមទុនសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។  ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ផ្តល់ជាវេទិកាសម្រាប់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងធម្យម និងសហគ្រិនស្រ្តីផងដែរ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្តីពីការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ការវិវត្តនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងជជែកពិភាក្សាអំពីឱកាស បញ្ហាប្រឈមថ្មីៗ និងដំណោះស្រាយចាំបាច់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម និងសហគ្រិនស្រ្តី ពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក ស៊ាង សុបញ្ញា ប្រធានសមាគមសហគ្រិន​វ័យក្មេងកម្ពុជា មានប្រសាសន៍ថា ការរៀបចំកម្ម​វិធីនេះ គឺជាវេទិកាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនារវាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម ដើម្បីស្វែងយល់ពីតម្រូវការជាក់លាក់ និងបញ្ហាប្រឈមរបស់ម្ចាស់អាជី​វកម្ម ដែលជាព័ត៌មានយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការស្វែងយល់ និងពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការកែលម្អ ឬអភិវឌ្ឍផលិតផល និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ។

លោកបានបន្ថែមថា ៖

“មានជំនឿថា កម្មវិធីនាពេលនេះ នឹងផ្តល់ជាគុណតម្លៃ និងជាប្រយោជន៍ដល់សហគ្រិន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញអំពីកម្មវិធី និងចំណេះដឹងបន្ថែមតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សា ដែលផ្តោតសំខាន់អំពីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ដែលនឹងមានការចែករំលែកពីវាគ្មិនដែលមានជំនាញ និងបទពិសោធន៍”

​លោក សុខ វឿន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ពីជំហរគាំទ្ររបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាទៅលើសហគ្រាសធុនមីក្រូ តូចនិងមធ្យម ដែលជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ ព្រមទាំងស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩ ដោយធានាថា សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូចនិងមធ្យម ទទួលបាននូវឥណទានដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។

លោក សុខ វឿន មានប្រសាសន៍បន្តថា ៖

“សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្លួន បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីលើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា ដោយផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ទាប ជាពិសេសតាមរយៈគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានជាមួយធនាគារ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងគម្រោងធានាឥណទាន ដោយសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា”

លោក Raymond Sia ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថា ការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសហគ្រិនស្រ្តី គឺជាអាទិភាពស្នូលមួយក្នុងចំណោមអាទិភាពផ្សេងៗទៀត ដែលបានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ ២០១៩-២០២៥ និងជាអាទិភាពយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា។

លោកបន្តថា សកម្មភាពមួយចំនួន ដែលសមាគមទាំងបី បានបន្តសហការធ្វើរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ដូចជា ៖ ការដាក់ចេញនូវកម្មវិធីទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ​(Access to Finance Programme) នៅថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ និងការសម្ពោធ ឱ្យប្រើរបាយការណ៍សិក្សាស្តីពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់សហគ្រាសធុន តូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា។

លោក ប្រធានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា បន្តថា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមតំណាងឱ្យ ៧០% នៃការងារ ហើយ ៩៩.៨% នៃសហគ្រាសនៅកម្ពុជាគឺជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងរួមចំណែកដល់ ៥៨% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេស។ 

លោក Raymond ក៏បានសង្កេតឃើញផងដែរថា សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក៏នៅជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរ​ទាក់ទងទៅនឹងការទទួលបានឥណទានពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដូច្នេះវេទិការនាពេលនេះ យើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបន្តធ្វើការជាមួយ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឱ្យបានជិតស្និត និងដាក់ចេញនូវផលិតផល ​និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ​ដែលស្របនឹងតម្រូវការរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងសហគ្រិនស្រ្តី។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) បានឱ្យដឹងថា សម្ពាធឥណទាននៅក្នុងវិស័យ​ធនាគារ បានកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដែលបានកើនឡើងពីប្រហែល ៥ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដល់ជាង ៤០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០២១។ ក្នុងអំឡុងពេលទាំងនេះ កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូចគ្របដណ្តប់ចំណែកនៃ សម្ពាធឥណទាននៅក្នុងវិស័យធនាគារ។ ជាមួយគ្នានេះ ក្នុងរយៈពេល ១០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ យើងក៏សង្កេតឃើញថា ទំហំឥណទានជាមធ្យមរបស់អ្នកខ្ចីកម្ពុជាបានកើនឡើងជិត ២៥០% ពីចំនួនប្រមាណ ២ ៨០០ ដុល្លារ ទៅជាង ៩ ៦០០ ដុល្លារ។

សូមជម្រាបថា បន្ទាប់ពីសមាគមទាំងបីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ និងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុក្នុងចំណោមសហគ្រិនវ័យក្មេង ក៏ដូចជាសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា សកម្មភាពនានាត្រូវបានដាក់ចេញ និងអនុវត្តដោយសមាគមទាំងបី ក្នុងនោះរួមមាន៖ ការរៀបចំសិក្ខាសាលារួមគ្នា ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវកម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា “Access to Finance Program AFP” ដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ជាពិសេសសហគ្រិនស្រ្តីដើម្បីទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម និងការកសាងសមត្ថភាព រួមមានការបណ្តុះបណ្តាលអំពីការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ទុនបង្វិល ពិសេសការស្វែងយល់អំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម។ គួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា បន្ទាប់ពីកម្មវិធី និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមាគមទាំងបី យើងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈ ដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបានអនុម័តហិរញ្ញប្បទានដល់សហគ្រិនចំនួនជាង ៥២ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក ហើយសហគ្រិនចំនួន ៤៧៨នាក់ទទួលបានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម តាមរយៈការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងវេទិកានានា ដែលស្ថិតក្នុងកម្មវិធី Access to Finance៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

អ្នកជំនាញណែនាំដល់កសិករឱ្យចេះប្រើឱកាសដាំដំណាំតាមរដូវកាល និងក្នុងបរិបទមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

កសិករអាចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើប ដែលអាចជួយសន្សំទឹកបានរហូតដល់៤០ភាគរយ

ចំណេះដឹង ៖ ផ្អកដំឡូងឈើ ជាចំណីដ៏ល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូក មាន់ និងទា

ជំនួញ, ព្រឹត្តិការណ៍

• 19/07/2024

ជំនួសឱ្យការប្រើប្រាស់ចំណីសម្រេចដែលមានតម្លៃថ្លៃ គេអាចកែច្នៃមើម និងស្លឹកដំឡូងឈើ ធ្វើជាចំណីដ៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់សម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វជ្រូក មាន់ និងទា

លុចសំបួរ ជាប្រទេស​តូច​​មួយ​ក្នុង​សហភាព​អឺរ៉ុប​ ប៉ុន្តែជា​ប្រទេស​មានជាងគេ​បំផុត​លើ​ពិភពលោក

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 19/07/2024

យោងតាម IMF បានឲ្យដឹងថា ​ផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក (GDP) នៅប្រទេសលុចសំបួរមានជាង ១៣០ ០០០ ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់

ចំណេះដឹង ៖ ស្វែងយល់ពីអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គឺជាធនាគារកណ្ដាលតែមួយគត់របស់កម្ពុជា ដែលដើរតួនាទីជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ និងអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា

​៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤​ ​ចិន​ឈរ​លើលំដាប់ទី​២ ក្នុងការបណ្តាក់ទុន​វិនិយោគនៅកម្ពុជា​ច្រើន​ជាង​គេ​

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 19/07/2024

ចិននៅតែឈរ​លំដាប់ខ្ពស់​ដែលមាន​វិនិយោគិន​ដាក់ទុន​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា​ច្រើនជាងគេ ជាក់ស្ដែង​៦ខែ ចិនបានដាក់ទុន​ជាង ​១,៣ពាន​លានដុល្លារ​

កូរ៉េផ្តល់ជំនួយឥតសំណង៨លានដុល្លារជួយកម្ពុជា កសាងសមត្ថភាពបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

ប្រទេសកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយឥតសំណងចំនួន៨លានដុល្លារអាមេរិកជួយកម្ពុជាលើការកសាងសមត្ថភាព និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សខាង ICT និងបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ

វិស័យធានារ៉ាប់រង ជាសូចនាករក្នុងការវាស់វែងភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួច វិស័យធានារ៉ាប់រងមិនទាន់អាចមានលទ្ធភាពរីកលូតលាស់ខ្លាំងក្លានោះទេ

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគង ដើម្បីសម្រួលដល់ការទូទាត់របស់ភ្ញៀវទេសចរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 19/07/2024

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគ្រោងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបាគងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រើប្រាស់រូបិយបណ្ណចាស់ៗ ទក់ រហែក

កូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ នឹងជួយបណ្តុះបណ្តាលពលករ/កសិករកម្ពុជាឱ្យមានជំនាញខាងកសិកម្មច្បាស់លាស់ ដើម្បីចូលរួមកសាងសេដ្ឋកិច្ច និងអភិវឌ្ឍជាតិ

តម្លៃប្រេងសកលធ្លាក់ចុះបន្តិច ខណៈដែលការនាំចូលប្រេងរបស់ចិនកើនឡើងយឺតជាងការរំពឹងទុក

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 19/07/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ធ្លាក់ចុះត្រឹម៨៥,៦៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក WTI ធ្លាក់ចុះ នៅត្រឹម ៨២,៤៦ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល